Manifest för samvetsfrihet – med förklaringar.

Många ledare från olika kristna samfund och kyrkor, har i dagarna skrivit under ett dokument som finns på internet. Det kallas ”Manifest för samvetsfrihet”. Manifestet handlar om att värna svaga, ha bra lagar, följa sitt samvete, och annat viktigt. Eftersom texten låter ganska bra om man läser den oreflekterad, har jag tagit mig friheten att göra som Luther, i hans lilla katekes,  och lägga till vissa små förklaringar.

De förändringar man vill genomföra handlar nämligen bland annat om att begränsa andras frihet. Om att ändra svensk lag. Sånt som vi alla bör vara uppmärksamma på.

Första sektionen är egentligen inte relevant för de förslag man sedan framför. Hoppa direkt ned till De större rubrikerna för att se vad man vill genomföra för reformer!

Originaltexten står kursiv, och mina tillägg med rak still. Tyvärr blev den i tjock stil, men jag orkar inte ändra. Håll tillgodo ändå!!

 1. 1. Kristen tro har funnits i tusen år i Sverige och präglat vår historia, kultur och lagstiftning. Idag finns det kristna överallt i samhället; i alla åldrar, nationaliteter, klasser, yrken och politiska partier.

Vad betyder det?

Vi anser att kristen tro bör fortsätta prägla historia, kultur och lagstiftning, för vi var nästan först och har haft nästan ensamrätt i nästan tusen år. Dessutom är vi många och representativa.

 1. 2. Vi som skrivit denna deklaration är kristna från hela bredden av kristenheten; evangeliska, katolska och ortodoxa kristna.

Vad betyder det?

Några av oss kristna har enats för en gångs skull, trots inre motsättningar, för vi är rätt arga på de nya lagarna som skyddar människor som inte delar vår uppfattning.

I Sverige finns kristna som inte tycker som vi. Vi är i dagsläget 731 personer som skrivit under. Tro inte att vi representerar alla kristna. Vi hoppas att makthavarna ska tänka att vi är en majoritet, och påverkas starkt, men vi har inget mandat att tala för alla kristna.

 1. 3. Som kristna tror vi på en levande, treenig Gud, Fader, Son och Helig Ande, som vi har glädjen att få tillbe och förhärliga.

Vad betyder det?

Vi  menar att personer som inte tror på treenigheten inte kan kalla sig kristna. Såna där som Jehovas Vittnen till exempel.

 1. 4. Vi tror på Gud, Fadern, som har skapat världen och gett varje människa hennes liv. Han är inte en okänd Gud, utan har uppenbarat sig, gjort sig åtkomlig för oss människor och gett oss vägledning för livet.

Vad betyder det?

Vi  accepterar inte evolutionsteorin. Inte på riktigt. Gud skapade världen.Och vi kan veta vad Gud vill. Och berätta det för er andra.

 1. 5. Vi tror på Jesus Kristus, Guds Son, världens frälsare och herre, vilken är avlad av den Helige Ande och född av Jungfru Maria.

Vad betyder det?

Vi  tror på jungfrufödelsen.

 1. 6. Vi bekänner hans inkarnation, hans korslidande, död och uppståndelse och hans återkomst i härlighet. Han levde ett sant mänskligt liv i tjänande och kärlek och gjorde gott mot alla; han helade de sjuka, mättade de hungriga och befriade de förtryckta. Genom sitt liv och sin död för oss visade han att människan är älskad av Gud och han kallade alla människor till omvändelse och tro. Evangeliet – de goda nyheterna – innebär att alla som vill kan få gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus.

Vi tror på Guds helige Ande, som bor i oss, vägleder, utrustar och styrker oss och vill samla oss till ett i Kristi Kyrka.

Som kristna medborgare i Sverige har vi ansvar att älska vår nästa som oss själva och söka det gemensamma goda för alla som bor i vårt land. I enlighet med kristen tro är vi förpliktade att följa lagar och lyda myndigheter, så länge de inte kräver att vi ska agera orättfärdigt, liksom vi är förpliktade att kritisera och utmana dem när de inte står för sanning och rätt. Med detta manifest vill vi formulera vårt perspektiv på tre områden, som vi tror är av stor betydelse för vår kultur och för alla människors väl.

1. Människovärdet

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och att människor därför har lika värde och värdighet. Detta gäller alla; människans värde är inneboende och okränkbart. Att skydda människan, särskilt den svage och skyddslöse, är en av statens viktigaste uppgifter.

 1. 1. Historiskt har kristna alltid engagerat sig för människor i nöd.

Vad betyder det?

Vi kristna har aldrig, historiskt, uppmanat till slakt på muslimer. Vi har aldrig i religionens namn uppmanat till pogromer och kallat judar för Kristusmördare. Vi stod inte bakom tortyr av oliktänkande (svaga och skyddslösa) under inkvisitionen. Vi har aldrig i nutid aktivt uppmanat till folkmord i Kongo-Kinshasa. Vi som är kristna i USA har aldrig förklarat att våra våldshandlingar i krig är Guds Vilja. Vår påve har inte heller bidragit till mängder av dödsfall i AIDS, genom att hindra kondomanvändning.  Vi har inte aktier i vapen. Eller, jo förresten, allt sånt har hänt, men när vi skriver ALLTID menar vi liksom mer… generellt. Alltid som i.. för det mesta, eller i goda tider, eller… Ja, ni förstår. ”Alltid” i en lite vidare mening. Eller, vi menar så här: Några kristna har alltid engagerat sig för människor i nöd. Inte alla, inte alltid, inte alltid talesmän och ledare, men några. Och inte alla som är i nöd. Inte om de är det av fel anledning.

 1. 2. Vi är fast beslutna att i vår tid hjälpa, skydda och tala för dem som ofta inte kan tala för sin egen sak; barn – födda och ofödda – sjuka, gamla, döende, fattiga, flyktingar, människor som är offer för krig, miljöförstöring, HIV/Aids, trafficking eller på andra sätt förtryckta och utnyttjade.

Vad betyder det?

HIV:

Vi vill stoppa HIV och AIDS, men några av oss fördömer kondomanvändning.  Trots att det är bevisat att kondomer är enda fungerande sättet att stoppa HIV i praktiken. Om brist på preventivmedel förorsakar  så många och svåra förlossningar att kvinnor dör, är det ju dessa kvinnors sak att se till att hennes make eller andra män inte har sex med henne någonsin mer. Det borde hon väl klara av.. fast, hon måste samtidigt se till att maken får sex. När han behöver det. Men inte bli gravid. Eller få HIV.

 1. 3. Vi kommer att kämpa för livet från befruktningen till den naturliga döden och kan därför inte medverka till aborter, forskning på mänskliga embryon, assisterat självmord eller eutanasi. Vi vill arbeta för en livets kultur.

Vad betyder det?

Eutanasi, lidande och assisterat självmord:

Vi  anser att vi inte ska få bestämma över vår egen död. Ingen som lider ska själv ha rätt att be om att få avsluta sitt liv när den själv vill det. Lidande är ibland ett problem för oss, men Kristus led på korset.. Ibland menar vi att lidande är sänt som en hjälp att växa i tro. Om vi är sjuka och snart ska dö kanske vi behöver en extra dos lidande, så vi hinner bli ordentligt kristna/frälsta/renhjärtade innan vi dör. För en del av oss tror på helvetet, i en eller annan form. Och dit vill vi ju inte att folk ska. För där kommer de att lida. Och det är ju inte så roligt..

Vi menar att detta ska gälla andra, även om de själva varken tror på nyttan av lidande eller på något helvete. Vi skulle inte må bra om nån fick välja att dö. Oavsett om de lyckas med det själva, eller behöver assistans med det.

Fast, andra av oss menar förstås att allt lidande sänds av djävulen, och om vi bara står emot Satan i Jesu Auktoritet kommer djävulen inte ha makt över oss och vi drabbas inte av sjukdom och död. Ett liv i överflöd är bevis för att vi lever i sann gemenskap med Kristus. Men, för oss som slipper lida själva genom vår starka tro, kanske det inte blir ett problem att döende lider i månader och år. De borde ta emot Jesus istället för att be om att få bli nedsövda och sedan få somna in stilla och värdigt.

Fast djur ska inte lida. Dem får man avliva. Och äta. De är givna till oss av Gud att råda över som vi själva önskar. Vi tycker nog att de inte har nån själ.

Soldaters liv:

Vi är inte fullt lika säkra på om vi inte tycker det är okej att  vi deltar i strider med vapen. Ibland tycker vi att det är vår kristna plikt att döda andra och själv bli dödade, om det gör i Guds, nationens, eller demokratins namn. Då är livet liksom inte LIKA okränkbart. Särskilt inte fiendens. Fast vi är inte riktigt överens. Så det ska inte stå något om hur vårt manifest ska påverka det svenska försvaret eller våra utlandstrupper.

Oönskad graviditet:

Om vi som barn  utsatts för incest och blivit gravida ska vi framföda våra barn. Även om vi bara fyllt tolv. Samma sak gäller om vi utsatts för en våldtäkt. Vi vet att ungefär hälften av alla embryon dör redan under de första fosterveckorna, och blir naturliga tidiga missfall. Men de dör ”naturligt”. Man kan nästan säga att det var Guds vilja. Att något i en svår situation tas bort med flit är en helt annan sak. Just det embryot var mer utvalt av Gud än de som föll bort ur hans plan på naturlig väg.

Om vi flyttar till ett land där kvinnor i tusental våldtas i krig som en del i krigsstrategin, ska vi vägra att få medicinsk hjälp att avsluta den, för icke kristna, oftast mycket oönskade och traumatiska graviditeten. Vi brukar hävda att väldigt få graviditeter inträffar efter våldtäkt. Vi vill helst inte veta hur många tusen barn det handlar om som föds varje år efter krigsvåldtäkter, och hurdana liv de sedan får.

De kvinnor som väljer att ta sina liv för att de är oönskat gravida försöker vi att inte tänka så mycket på.  Och de kvinnor som dör av misslyckade klåparaborter skulle ju ha överlevt om de bara velat värna fostrets rätt till liv. Som vi.

Farlig graviditet:

Vi ska inte acceptera att våra liv räddas genom att en graviditet avslutas som annars skulle ta våra liv. Ett bra exempel är när vi blivit gravida, och får ett besked om cancer. Då ska vi vänta i nio månader med cytostatika och strålning, och kanske dö av spridd cancer. Eller låta barnet födas skadat.  Allt för att inte riskera barnets liv. Vi vet ju att skadade barn har precis samma människovärde, och att det är bättre att få leva, med grava skador, än att dö, för barnet. Modern har inte samma behov av att få leva.

Som vanligt ska detta gälla även de som inte tror och tänker som vi, för vi vill verkligen inte ha fler aborter. Oavsett orsak. Människolivet är okränkbart. Att leva skadad och med konstant smärta är en skyldighet, om det är så vårt liv råkat se ut, av gener, sjukdomar eller olyckor.

Svårt skadade foster:

Om vi med tester under graviditeten upptäcker att vår baby kommer att födas med tex anencephali, ingen storhjärna, kommer vi behålla barnet genom en 40 veckors graviditet. Sedan föder vi barnet och ser det dö inom några veckor. Men för att inte hindra liv, håller vi det vid liv i upp till ett år eller mer, med ständiga besök på akuten och plågsamma medicinska ingrepp. Vem vet, kanske Gud valt att manifestera sin kärlek och makt genom att hela just det barnet?

Naturlig död:

Ingen får dö annat än av naturliga orsaker. Vad som är naturligt? Ehm.. Trafikolyckor. Hjärtinfarkt, kanske.. De som ligger sängbundna år efter år, är en så svår fråga att vi nog inte vill svara, för nånstans måste man nog sluta behandla om människan ska ha en chans att alls någonsin dö, eftersom vi kan hålla en kropp vid liv i flera decennier med intensiva behandlingar så fort nåt ”naturligt” tillstöter. Att inte börja behandla är ju lite som att medverka till någons död. Nä, det där blir för komplicerat.

”Medverka”

Med ”inte medverka” menar vi att ingen av oss som är emot dödande ska behöva utföra aborter, vara med i försvaret, eller ta beslut om att avsluta livsuppehållande behandling. Men vi kan inte riktigt skriva i vårt manifest att det ska vara uttryckligen förbjudet för andra att göra det. En del av oss vill ha förbud, andra inte.

2. Äktenskapet

 1. 1. Vi tror på äktenskapet som ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Vi ser äktenskapet som instiftat av Gud, som det enda rätta sammanhanget för sexuell samlevnad och som den grundläggande enheten i samhället, med avgörande betydelse för identitetsskapande, normbildning, hälsa och välmående.

Vad betyder det?

Eftersom äktenskapet skall vara livslångt motsätter vi oss skilsmässor. Och framför allt omgiften.

Vi vill få förklara för folk att ingen som inte kan gifta sig ska ha sex.

Om vi är män som älskar andra män ska vi leva i celibat. Om vi är kvinnor som älskar andra kvinnor ska vi också leva i celibat.

Om vi fötts med något av alla intersexuella tillstånd, som rätt många tusen föds med varje år, ska vi inte gifta oss om vi inte kan hitta nåt sätt att verkligen bestämma vilket kön vi har. För om vi inte är ”riktiga” män eller ”riktiga” kvinnor, kan ju inte andra kristna avgöra att den vi älskar VERKLIGEN är av motsatt kön. När nu vetenskapen vacklar om vilket kön en hel massa människor har, får vi som inte kan könsbestämmas entydigt,  avstå från sex och äktenskap, för säkerhets skull.

Transsexualism kan vi liksom inte riktigt acceptera. Eller jo, de får väl finnas då om medicinsk vetenskap säger det, men de ska hursomhelst inte gifta sig, eftersom de har så konstiga kön som kan ändras på. Därav följer att de inte ska ha sex.

Vi tycker att folk som inte vill vara gifta med någon ska  inte vara med i formandet av identitet, normer, hälsa och välmående. Ja, utom vi då, om vi valt celibat för Jesu och kyrkans skull. Då är vi förebilder.

Par som lever ihop utan att vara gifta, de ska inte heller räknas in som en grundläggande enhet. Ens om de är en riktig normativ kärnfamilj. Fast.. de ska inte heller gifta sig om de inte tror. Kanske. Det är att vanhelga ett sakrament.. Och de ska helst inte gifta sig om de inte har SAMMA kristna tro. Som, om den ena tex är katolik och den andre protestant. För även om vi skriver under detta manifest tillsammans, accepterar vi inte egentligen varandra som ”riktiga” kristna.

 1. 2. I en situation där staten valt att definiera äktenskapet på ett sätt som avviker från alla tidigare definitioner genom historien, kommer vi fortsätta att formulera och motivera vår kristna syn att äktenskapet är ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna.

Vad betyder det?

Vi menar med staten nån slags överhöghet, inte majoriteten som valt ledare utifrån sina egna värderingar, och som vill skydda även dem som älskar personer vi inte vill att de ska vara gifta med. Utan.. staten. Övermakten som vi inte kan påverka tillräckligt med VÅRA röster på valdagen.  Som de andra kan. Vi borde få höras mer än de andra. VI ingår liksom inte i samhället och dess demokratiska uppbyggnad, så staten är i alla fall inte alla vi som bor i Sverige, av alla olika uppfattningar. Staten är.. nåt annat.

Och när vi säger  ”genom historien” så menar vi alltså inte historien som sådan. Vi menar till exempel inte det historiskt vanligt förekommande månggiftet. Som tex vår monoteistiska teologis första grundare, Abraham, Isak, Jakob och de andra historiska personerna tillämpade. David och Salomo, deras äktenskap var ju… förut, men inte i historien.. Typ.

Folk som idag lever i redan ingådda polygama äktenskap och sedan blir kristna, brukar många av oss rekommendera att de skiljer sig från alla utom en.  Som ofrivilligt skilda kanske de ratade mister hus, hem, barn och försörjning, sin status i samhället, sitt sammanhang i livet. Men det är väl inte vårt fel? Att de ofta inte har något annat sätt att klara sig än prostitution, tycker vi är synd. I ordets båda betydelser.

 1. 3. I en pluralistisk kultur, med motstridiga perspektiv i många frågor, är det självklart att också den klassiska äktenskapssynen ska respekteras som en legitim uppfattning och att vi som kristna ska ha frihet att uttrycka vår övertygelse om sexualitet, äktenskap och familj.

Vad betyder det?

Det är en kränkning av vår religionsfrihet att inte få lägga oss i vad andra människor gör i sovrummet.

Vi menar att när Åke Green eller andra åtalas för hets mot folkgrupp när han säger saker om homosexuella som går över gränsen för det tillåtna, ska han inte dömas som alla andra skulle gjort om de tex sagt samma saker om kristna som grupp.  Vi som kristna ska ha RÄTTEN att tala, men slippa SKYLDIGHETEN att inte kränka andra som inte delar våra höga ideal och föreställningar om hur världen skulle kunnat se ut om tex homosexualitet inte vore ett medicinskt faktum.

Om vi inte får berätta för människor att de lever fel har de ju ingen chans att inse det och omvända sig.

Vi är däremot osäkra på om samma rätt ska ges åt ateister och andra som vill säga vad DE tycker om OSS. Det känns ju som ett angrepp på vårt fosterlands grundläggande värderingar som bygger på vad VI tror. Det är ju liksom skillnad. Kränkande, faktiskt.

3. Samvets- och religionsfriheten

Det är ett stort privilegium att leva i ett demokratiskt samhälle, där alla medborgare har rätt att delta i den politiska processen. Vi vill göra allt vi kan för att stärka demokratin och för att lagar och rättsystem ska vara rättfärdiga, speciellt när det gäller att skydda den svage. Vi vill försäkra oss om att samvets- och religionsfrihet är ovillkorligt skyddat från inblandning från statens sida, inte bara för individer, utan också för institutioner som familjen, församlingar, föreningar, företag och skolor.

Vad betyder det?

Samvete är ett lagom luddigt begrepp.  Det kan betyda lite vadsomhelst, och det är bra, för det täcker alla områden då vi inte gillar gemensamt och historiskt stiftade lagar. Samvete betyder att man känner inuti vad Gud vill, och det gör vi.

Inblandning från samhället är också lite lagom luddigt. Inspektioner på skolor, polisutredningar om sexövergrepp i kristna hem eller institutioner, sånt vill vi slippa, lite, fast ändå inte. Det är ju tex bra när det gäller de icke-kristna. Som behöver kontroll utifrån.

Om vi kristna handlar utifrån vårt samvete när vi bryter mot en lag, är det fel på lagen. Ingen lag ska kunna stoppa oss från att handla som vi är övertygade om. Så skall det tex inte vara möjligt för en arbetsgivare att kräva att en barnmorska utför en abort, även om hen är det enda barnmorskan på flera mil. Och om jag vill berätta för min pastor, att någon gjort nått vi inte gillar, och jag fått reda på det mitt arbete, ska jag kunna avslöja sekretesstämplad information, om mitt samvete säger att det är riktigt.

Lagen om fri abort är orättfärdig och ska bort snarast. Den om homoäktenskap också. Tycker vi som undertecknat i alla fall. Men vi skriver det inte uttryckligt.

Vi tycker att skolor och familjer ska kunna skydda våra barnen från felaktig påverkan genom att ha dem i egna skolor, där vår religion får vara grunden för undervisningen.  Vi vill alltså ha full religionsfrihet i skolor. Tex i muslimska skolor. Oj, eller, nej, kanske det inte ska gälla konstiga och felaktiga religioner då.

Företag ska också slippa inblandning i samvetsfrågor. Om företagsledningens samvete bjuder att Israel, som Guds utvalda folk, behöver militärt material ska inte staten (som inte är vi, som vi ju förklarat ovan) lägga sig i och stoppa oss med orättfärdiga vapenexportlagar. Samvetet ska gå före lagen om vi anser vårt samvete vara mer RÄTTFÄRDIGT än lagen. Utom när folk med annan tro gör det de tycker är rättfärdiga handlingar mot kristna. Det är bara det VÅRA samveten säger som ska få stå med i lagen.

 1. 4. En sekulär stat är inte detsamma som ett sekulärt samhälle. Vi bejakar en sekulär stat, som förhåller sig neutral till frågan om vilken religion eller livsåskådning som är den riktiga. Men vi motsätter oss varje försök från statens sida att skapa ett sekulärt samhälle, med en ny statsreligion i form av sekulär ideologi. Staten ska inte ta ställning i frågor som enligt religionsfriheten varje medborgare själv bestämmer över.

Vad betyder det?

Vi tycker som sagt att staten, de vi valt till att regera landet och deras organisationer för att få detta att fungera, och Sverige som land, är något helt annat än Samhället. Samhället är folket  som bor i Sverige.

Vi  vill att Staten ska genomföra religionsfrihet ” som förhåller sig neutral till frågan om vilken religion eller livsåskådning som är den riktiga.”

Men vi tycker inte att religionsfrihet ska få betyda frihet att få avstå från religion. Vi vill inte ha bort något som kan tolkas som kristet ur samhället. Varje medborgare ska själva få bestämma i frågor som enligt religionsfriheten varje medborgare själv bestämmer över. De ska inte lägga sig i. Fast lite. De ska tex förbjuda kosherslakt, för det är djurplågeri. Och förbjuda kvinnlig könsstympning, även om en del (helt felaktigt såklart) tycker det är en del av deras religion. Heltäckade slöja får nog inte förbjudas, det är den troendes ensak, men nog kan  vi väl hävda att den är farlig eller nåt och få den stoppad på allmän plats? En del religioner påbjuder månggifte, och det borde ju egentligen räknas som religion då.. och individens rätt.. men såna lagar kan vi ju inte ha. Vi menar mer att gamla trygga kristna värderingar inte får försvinna ur lagen, och att konstiga grupper vi kunnat förtiga inte ska respekteras och få rättigheter hursomhelst.

 1. 5. Vi kommer inte att låta oss tystas i våra övertygelser, varken av politisk makt, ekonomisk styrning, domstolsbeslut eller medialt tryck och vi avvisar varje försök att begränsa vår frihet att, offentligt såväl som privat, uttrycka kristen tro och leva i enlighet med vår övertygelse, i kärlek och lydnad för Gud.

Vad betyder det?

Vi  kommer bryta mot lagar för att få göra precis vad vi vill på det sätt vi alltid gjort, även om det kränker andra, oavsett om andra försöker skydda sina rättigheter, skyddade i lag, att slippa kränkningar.  Inte ens om domstolen säger att vi handlar fel, kommer vi att anpassa oss till vad en demokratiskt vald representation för folket stadgat.

Det gäller tex om vi vill aga våra barn, lära ut att evolutionsläran är en lögn, eller avslöja sekretessbelagda handlingar. Vi ska höras och synas där människor med annan uppfattning finns.

 1. Vi uppmanar därför alla med makt och inflytande i Sverige att stå för människovärdet, respektera den klassiska äktenskapssynen och skydda allas rätt till samvets- och religionsfrihet.

Vad betyder det?

Vi  vill att detta ska införas i lagen nu snarast. Bort alltså med bög-lagarna, antidiskrimineringslagarna, skilsmässorna (eller kanske inte, vi tycker som sagt rätt olika om många saker), och lagarna om hets mot folkgrupp. Utom mot kristna. Och tillåt våra friskolor att handla precis som de själva önskar. Fast helst inte muslimska skolor.

Ni kyrkans folk: Predika intolerans i era församlingar!

Ni jurister, föreslå lagändringar!

Och ni som har inflytande, journalister och andra i medierna:  skriv sånt som stöder detta i alla tidningar! Och få in det i TV!

Ni som har inflytande över barnen: lärare och dagispersonal, fritidspedagoger, hjälp till!  Tillsammans kan vi återskapa ett kristnare, mindre tolerant och mindre öppet Sverige!

Undertecknat:

Officiella och / eller självutnämnda representanter för nästan alla större kristna samfund genom bl.a:
Anders Arborelius, biskop Katolska kyrkan
Benjamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Biskop Shabo (Mor Julius AbdolAhad Shabo), ärkebiskop för Syrisk Ortodoxa kyrkan i ärkestiftet, Sverige och Skandinavien
Anders Blåberg, missionsdirektor EFK
Bo Brander, studentpräst St Ansgar
Erika Cyrillus, chefredaktör Budbäraren
Ulf Ekman, pastor Trosrörelsen
Björn Fjärstedt, biskop em Svenska kyrkan
Stefan Gustavsson, generalsekreterare SEA
Sten-Gunnar Hedin, pastor Pingströrelsen
Yngve Kalin, präst Svenska kyrkan
Carl-Erik Sahlberg, direktor S:ta Clara
Dan Salomonsson, pastor Pingströrelsen
Elisabeth Sandlund, chefredaktör Dagen
Anders Sjöberg, tidigare missionsföreståndare EFS
Felicia Svaeren, chefredaktör Världen idag
Tuve Skånberg, direktor Claphaminstitutet och pastor Svenska missionskyrkan
Stefan Swärd, pastor EFK
Mats Tunehag, utrikeskorrespondent Världen idag
Hans Weichbrodt, inspiratör OAS-rörelsen
Dag Wilund, ordförande ICCC
Daniel R Älvebrandt, generalsekreterare Credo
Siewert Öholm, journalist
Thomas Österberg, opinionsredaktör Dagen

..och en hel drös till, eftersom manifestet ligger ute för signering…

juli 6, 2010. Uncategorized.

4 kommentarer

 1. Långsamma Tänkaren replied:

  De citerar själva:
  ”Europakonventionen artikel 9: Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

  Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”

  Här står visst inget om att bryta mot lagar, kränka andra, lägga sig i andras familjeliv, och begå hatbrott. Konstigt…

 2. aspielivet replied:

  En väldigt bra analys!

 3. Tack Minou! « Aspieliv replied:

  […] https://anathawa.wordpress.com/2010/07/06/manifest-for-samvetsfrihet-forklarad-pa-enkel-svenska/ Categories: Bloggar, Empati, Religion Taggar:Analys, Kritik, Manifest, Minou Kommentarer (0) Trackbackar (0) Kommentera Trackback […]

 4. the white queen saison 1 en streaming purvid replied:

  It is truly a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this useful
  information with us. Please keep us up to date like this.
  Thanks for sharing.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Trackback URI

%d bloggare gillar detta: