Förutsägbart irrationella – boktankar

Jag läser en bok som heter ”Predictably Irrational” om hur människor drivs att handla ologiskt och irrationellt när de ska göra ffa ekonomiska val. Författaren arbetar med ekonomisk psykologi.

En av de mest intressanta idéerna i boken är:
Mellanmänskliga relationer kan delas upp i två typer:
Affärsmässiga respektive personliga.

Så långt boken, resten är rätt fritt mitt eget:
I den personliga ryms altruism, volontärarbete, att ställa upp osjälviskt. ”service above self”.
Att som granne hjälpa till med din trasiga bil, att bjuda vännerna på middag.

Det är den sfär där vi inte RÄKNAR. Bara ger och tar emot. Kanske med en filosofisk tanke om livets kretslopp, om karma, om kärlek, om flöden av goda handlingar.

I den andra gäller affärsmässiga transaktioner, och då vill man ha ordning och reda, rent spel fast med utrymme för lite förhandling och kanske tom lite rävspel, men köpt är köpt och bytt är bytt, och betalar du inte får jag väl skicka kronofogden på dig..

Författaren visar att redan omnämnandet av pengar kan tippa över en relation till den affärsmässiga. Ett exempel är hur man bad jurister ge behövande rabatterad juridisk rådgivning. Alla tackade nej.
Då bad man dem ge GRATIS juridisk rådgivning. Då tackade de ja.
Att göra något osjälviskt är gott för själen, men att sälja tjänster orimligt billigt känns bara som en usel affär..

Det fick mig att fundera över gamla kapsejsade vänskapsrelationer jag mer eller mindre valt bort, för att jag slutat tycka om personerna. De har visat sig bry sig väldigt lite om mig jämfört med hur mycket de bryr sig om sig själva. Men att jag börjat tycka det har i nästan samtliga fall varit kopplat till pengar.

Det kan ju tyckas som en ytlighet att irriteras över pengar.
Men ofta har min attityd till en jättefantastisk människa, som jag varit beredd att nästintill dö för om så skulle krävas, ändrats radikalt när pengar kommit in i ekvationen.

En av mina vänner ville ha ett skåp jag hade. Och köpte det. Men betalade aldrig. Det störde mig jättemycket. Senare var vi på stan. Jag bjöd henne på mat. Och köpte en liten praktisk sak till hennes son. Sist var det något vi gjorde ihop som hon betalade, och bara för att markera att jag noterade att det var HON som betalat, och att det ju inte är självklart att man blir bjuden, frågar jag henne vad jag är skyldig för kaffet eller vad det var. Hon räknar snabbt ut halva kaffekostnaden.

Lite förundrad betalar jag.

Efteråt startar min matteekonomihjärna sina funderingar över hur hon tänkte..
Om jag bjudit henne på saker för 300 kronor, är det rimligt då att hon vill ha 17:- av mig för att slippa betala för mitt kaffe?
Och när tanken väl är väckt: Ser hon alls vad jag gör för henne? Värderar hon det alls?
Då börjar jag dra temat vidare: Vad gör jag för henne, och vad får jag tillbaka?

Ofta ofta har jag hört till de lättutnyttjades skara och låtit mig utnyttjas nästan helt gränslöst. Jag trodde ett tag att det var pengarnas intåg i relationerna som fick mig att SE att relationen var helt obalanserad.

Med den här teorin kan det faktiskt ha varit så, att relationen VAR i balans: Så länge den var av typen personlig / social, och inte ekonomisk.

Men det är svårt, mycket svårt, att gå tillbaka till en personlig från en affärsmässig relation. I mitt fall tänker jag att jag får tänka:
Om man räknar bort ”oginheten” med slantar: Tycker jag om människan, har roligt, eller växer av relationen?

Behåll i så fall vänskapen, men antingen prata igenom hur monetära orättvisor påverkar den. Eller se bara till att inte ”ha” pengar när saker ska bjudas på! 😉

Om däremot snålheten och ekonomiskt parasiterande bara tydliggjort en kärlekslös persons önskan att utnyttja en lättlurad dumskalle (mig), så avsluta relationen, oavsett om allt givet därmed är oåterkalleligt borta. ”Cut your losses” som en bra kompis sa. Det kommer ändå inte bli bättre.

Annonser

augusti 4, 2011. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Ensam galning

En del är rädda att termer som ”ensam galning” efter tex händelserna i Norge förstärker utanförskapet för personer med psykisk sjukdom: Fler blir mer rädda för alla som avviker.

Problemet är att det går fortare att säga ”ensam galning” än det det betyder: en icke organiserad privatperson som fått för sig att det är en bra idé att döda och förgöra.

”Ensam” betyder inte en person utan socialt nätverk och utan vänner i det här sammanhanget. Ensam betyder: Inte en organisation. Inte IRA, inte Al Khaida, utan en ensam person.

Galning då..
Tja, vad ska man säga, mer än att oavsett vad man skrivit borde folk förstå att inte alla med den egenskapen gör samma dåd.
Om man skrivit ”man, svensk, trebarnspappa, 32-åring..” eller liknande.. Alla de grupperna skulle kunna reagera, men det är lättare för dem att inte reagera som ”utpekade” eftersom de saknar stigmat av galenskap.

Om man gett honom andra attribut, som ”islamist, rollspelare, jägare” etc, då blir risken för sammanblandning av rena egenskaper och kausala egenskaper betydligt svårare för folk.
En del tror att man kan hänföra våldet till stigmatiserade egenskaper oavsett om det är relevant eller inte.

Men när det gäller psykisk hälsa:

Vi har ju ett problem i sk vansinnesdåd: Man ”kan” inte vara ”riktig i huvudet” och kallblodigt döda. Och ändå dömer vi vissa brottslingar som friska till fängelse, andra som sjuka till vård.

Det är väl rätt självklart att inte varje man är farlig. Eller varje 32-åring. För mig är det lika självklart att inte varje ”galning” är farlig: Psykisk sjukdom i sig ska inte behöva vara skrämmande.

Men likafullt:
Den som utför något som detta HAR problem med.. vad ska vi kalla det?
Med sin empati, sina regelsystem, sin sociala anpassningsförmåga.
Det ÄR vansinnigt och galet. Även detta måste få sägas:
Det är INTE normalt.

Vi kan kämpa för förståelse för psykisk sjukdom även genom att våga ta debatten utifrån att vissa beteenden INTE är ”normala”.

juli 25, 2011. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Välkommen till utopia

När jorden går under hoppas en del att vi ska kunna fly eller flytta.

Vetenskapen har hunnit så långt idag att man tänker sig att man kan konstruera en farkost med en fullständigt  självförsörjande miljö:
Växter planteras och blir både mat och syre, man komposterar och återanvänder näringen. Vattnet renas för att återbrukas.

Då kan människorna, och de djur man bestämmer sig för att bevara, överleva. Nästan hur länge som helst. Tills alltför många skador uppstår utifrån, vid exempelvis kollisioner med kometer och annat.
Mest fantastiskt skulle det vara om vi kunde bygga farkosten tillräckligt stor för att kunna rädda så många som möjligt..
Kanske alla?

Visst skulle det finnas begränsat med resurser: Man kan inte ta med obegränsade volymer metaller, energirika bränslen etc.
Så man skulle behöva leva mer.. miljövänligt. Man skulle inte kunna använda gifter som inte gick att separera bort från vatten och luft, till exempel. Men leva skulle vi, och man tror tom att vi skulle kunna leva gott!

Strålningen från solarna närmast farkosten skulle vara en nästintill outtömlig källa till energi med rätt teknik.

Fast mest fantastiskt tycker jag det är att forskarna faktiskt hittat en planet som man tror har liknande förutsättningar för liv!
Om man placerar människor där är man rätt övertygade om att det går att uppnå samma möjligheter att återanvända resurserna så att vi kan producera syre och de mängder plantmaterial som krävs för vår överlevnad.

Planeten har visserligen samma problem som en möjlig räddningsfarkost: Resurserna kommer vara begränsade, och de människor som placeras där kommer ha samma problem med att hålla kretsloppen av vatten och luft fria från gifter. Fördelen är självklart att planeten är större än något vi kan konstruera.

Med en stor del tur och skicklighet kan man eventuellt tom bevara åtminstone sådär en 60% av vår artrika flora och fauna, om man får de olika nationerna att samarbeta. Solstrålningen kommer räcka för energiförsörjningen så att vi inte behöver ta med massa bränsle!!

De har bestämt sig för att kalla planeten Tellus.

___________________________________________________________________________

Edit:
Förtydligande:

Jag menar alltså att planeten vi kan rädda oss till redan finns, och heter Tellus, och redan bebos av oss, och att den funkar utmärkt om vi inser att det är DEN som är vår enda räddning.

Och att vi behöver vara beredda att göra samma begränsningar i vår livsstil HÄR och NU som om vi redan bosatt oss i en ”räddningsfarkost”.

Nu när vi ännu har tillgång till massor av resurser utan att behöva bygga något skepp..

juli 24, 2011. Uncategorized. 2 kommentarer.

Manifest för samvetsfrihet – med förklaringar.

Många ledare från olika kristna samfund och kyrkor, har i dagarna skrivit under ett dokument som finns på internet. Det kallas ”Manifest för samvetsfrihet”. Manifestet handlar om att värna svaga, ha bra lagar, följa sitt samvete, och annat viktigt. Eftersom texten låter ganska bra om man läser den oreflekterad, har jag tagit mig friheten att göra som Luther, i hans lilla katekes,  och lägga till vissa små förklaringar.

De förändringar man vill genomföra handlar nämligen bland annat om att begränsa andras frihet. Om att ändra svensk lag. Sånt som vi alla bör vara uppmärksamma på.

Första sektionen är egentligen inte relevant för de förslag man sedan framför. Hoppa direkt ned till De större rubrikerna för att se vad man vill genomföra för reformer!

Originaltexten står kursiv, och mina tillägg med rak still. Tyvärr blev den i tjock stil, men jag orkar inte ändra. Håll tillgodo ändå!!

 1. 1. Kristen tro har funnits i tusen år i Sverige och präglat vår historia, kultur och lagstiftning. Idag finns det kristna överallt i samhället; i alla åldrar, nationaliteter, klasser, yrken och politiska partier.

Vad betyder det?

Vi anser att kristen tro bör fortsätta prägla historia, kultur och lagstiftning, för vi var nästan först och har haft nästan ensamrätt i nästan tusen år. Dessutom är vi många och representativa.

 1. 2. Vi som skrivit denna deklaration är kristna från hela bredden av kristenheten; evangeliska, katolska och ortodoxa kristna.

Vad betyder det?

Några av oss kristna har enats för en gångs skull, trots inre motsättningar, för vi är rätt arga på de nya lagarna som skyddar människor som inte delar vår uppfattning.

I Sverige finns kristna som inte tycker som vi. Vi är i dagsläget 731 personer som skrivit under. Tro inte att vi representerar alla kristna. Vi hoppas att makthavarna ska tänka att vi är en majoritet, och påverkas starkt, men vi har inget mandat att tala för alla kristna.

 1. 3. Som kristna tror vi på en levande, treenig Gud, Fader, Son och Helig Ande, som vi har glädjen att få tillbe och förhärliga.

Vad betyder det?

Vi  menar att personer som inte tror på treenigheten inte kan kalla sig kristna. Såna där som Jehovas Vittnen till exempel.

 1. 4. Vi tror på Gud, Fadern, som har skapat världen och gett varje människa hennes liv. Han är inte en okänd Gud, utan har uppenbarat sig, gjort sig åtkomlig för oss människor och gett oss vägledning för livet.

Vad betyder det?

Vi  accepterar inte evolutionsteorin. Inte på riktigt. Gud skapade världen.Och vi kan veta vad Gud vill. Och berätta det för er andra.

 1. 5. Vi tror på Jesus Kristus, Guds Son, världens frälsare och herre, vilken är avlad av den Helige Ande och född av Jungfru Maria.

Vad betyder det?

Vi  tror på jungfrufödelsen.

 1. 6. Vi bekänner hans inkarnation, hans korslidande, död och uppståndelse och hans återkomst i härlighet. Han levde ett sant mänskligt liv i tjänande och kärlek och gjorde gott mot alla; han helade de sjuka, mättade de hungriga och befriade de förtryckta. Genom sitt liv och sin död för oss visade han att människan är älskad av Gud och han kallade alla människor till omvändelse och tro. Evangeliet – de goda nyheterna – innebär att alla som vill kan få gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus.

Vi tror på Guds helige Ande, som bor i oss, vägleder, utrustar och styrker oss och vill samla oss till ett i Kristi Kyrka.

Som kristna medborgare i Sverige har vi ansvar att älska vår nästa som oss själva och söka det gemensamma goda för alla som bor i vårt land. I enlighet med kristen tro är vi förpliktade att följa lagar och lyda myndigheter, så länge de inte kräver att vi ska agera orättfärdigt, liksom vi är förpliktade att kritisera och utmana dem när de inte står för sanning och rätt. Med detta manifest vill vi formulera vårt perspektiv på tre områden, som vi tror är av stor betydelse för vår kultur och för alla människors väl.

1. Människovärdet

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och att människor därför har lika värde och värdighet. Detta gäller alla; människans värde är inneboende och okränkbart. Att skydda människan, särskilt den svage och skyddslöse, är en av statens viktigaste uppgifter.

 1. 1. Historiskt har kristna alltid engagerat sig för människor i nöd.

Vad betyder det?

Vi kristna har aldrig, historiskt, uppmanat till slakt på muslimer. Vi har aldrig i religionens namn uppmanat till pogromer och kallat judar för Kristusmördare. Vi stod inte bakom tortyr av oliktänkande (svaga och skyddslösa) under inkvisitionen. Vi har aldrig i nutid aktivt uppmanat till folkmord i Kongo-Kinshasa. Vi som är kristna i USA har aldrig förklarat att våra våldshandlingar i krig är Guds Vilja. Vår påve har inte heller bidragit till mängder av dödsfall i AIDS, genom att hindra kondomanvändning.  Vi har inte aktier i vapen. Eller, jo förresten, allt sånt har hänt, men när vi skriver ALLTID menar vi liksom mer… generellt. Alltid som i.. för det mesta, eller i goda tider, eller… Ja, ni förstår. ”Alltid” i en lite vidare mening. Eller, vi menar så här: Några kristna har alltid engagerat sig för människor i nöd. Inte alla, inte alltid, inte alltid talesmän och ledare, men några. Och inte alla som är i nöd. Inte om de är det av fel anledning.

 1. 2. Vi är fast beslutna att i vår tid hjälpa, skydda och tala för dem som ofta inte kan tala för sin egen sak; barn – födda och ofödda – sjuka, gamla, döende, fattiga, flyktingar, människor som är offer för krig, miljöförstöring, HIV/Aids, trafficking eller på andra sätt förtryckta och utnyttjade.

Vad betyder det?

HIV:

Vi vill stoppa HIV och AIDS, men några av oss fördömer kondomanvändning.  Trots att det är bevisat att kondomer är enda fungerande sättet att stoppa HIV i praktiken. Om brist på preventivmedel förorsakar  så många och svåra förlossningar att kvinnor dör, är det ju dessa kvinnors sak att se till att hennes make eller andra män inte har sex med henne någonsin mer. Det borde hon väl klara av.. fast, hon måste samtidigt se till att maken får sex. När han behöver det. Men inte bli gravid. Eller få HIV.

 1. 3. Vi kommer att kämpa för livet från befruktningen till den naturliga döden och kan därför inte medverka till aborter, forskning på mänskliga embryon, assisterat självmord eller eutanasi. Vi vill arbeta för en livets kultur.

Vad betyder det?

Eutanasi, lidande och assisterat självmord:

Vi  anser att vi inte ska få bestämma över vår egen död. Ingen som lider ska själv ha rätt att be om att få avsluta sitt liv när den själv vill det. Lidande är ibland ett problem för oss, men Kristus led på korset.. Ibland menar vi att lidande är sänt som en hjälp att växa i tro. Om vi är sjuka och snart ska dö kanske vi behöver en extra dos lidande, så vi hinner bli ordentligt kristna/frälsta/renhjärtade innan vi dör. För en del av oss tror på helvetet, i en eller annan form. Och dit vill vi ju inte att folk ska. För där kommer de att lida. Och det är ju inte så roligt..

Vi menar att detta ska gälla andra, även om de själva varken tror på nyttan av lidande eller på något helvete. Vi skulle inte må bra om nån fick välja att dö. Oavsett om de lyckas med det själva, eller behöver assistans med det.

Fast, andra av oss menar förstås att allt lidande sänds av djävulen, och om vi bara står emot Satan i Jesu Auktoritet kommer djävulen inte ha makt över oss och vi drabbas inte av sjukdom och död. Ett liv i överflöd är bevis för att vi lever i sann gemenskap med Kristus. Men, för oss som slipper lida själva genom vår starka tro, kanske det inte blir ett problem att döende lider i månader och år. De borde ta emot Jesus istället för att be om att få bli nedsövda och sedan få somna in stilla och värdigt.

Fast djur ska inte lida. Dem får man avliva. Och äta. De är givna till oss av Gud att råda över som vi själva önskar. Vi tycker nog att de inte har nån själ.

Soldaters liv:

Vi är inte fullt lika säkra på om vi inte tycker det är okej att  vi deltar i strider med vapen. Ibland tycker vi att det är vår kristna plikt att döda andra och själv bli dödade, om det gör i Guds, nationens, eller demokratins namn. Då är livet liksom inte LIKA okränkbart. Särskilt inte fiendens. Fast vi är inte riktigt överens. Så det ska inte stå något om hur vårt manifest ska påverka det svenska försvaret eller våra utlandstrupper.

Oönskad graviditet:

Om vi som barn  utsatts för incest och blivit gravida ska vi framföda våra barn. Även om vi bara fyllt tolv. Samma sak gäller om vi utsatts för en våldtäkt. Vi vet att ungefär hälften av alla embryon dör redan under de första fosterveckorna, och blir naturliga tidiga missfall. Men de dör ”naturligt”. Man kan nästan säga att det var Guds vilja. Att något i en svår situation tas bort med flit är en helt annan sak. Just det embryot var mer utvalt av Gud än de som föll bort ur hans plan på naturlig väg.

Om vi flyttar till ett land där kvinnor i tusental våldtas i krig som en del i krigsstrategin, ska vi vägra att få medicinsk hjälp att avsluta den, för icke kristna, oftast mycket oönskade och traumatiska graviditeten. Vi brukar hävda att väldigt få graviditeter inträffar efter våldtäkt. Vi vill helst inte veta hur många tusen barn det handlar om som föds varje år efter krigsvåldtäkter, och hurdana liv de sedan får.

De kvinnor som väljer att ta sina liv för att de är oönskat gravida försöker vi att inte tänka så mycket på.  Och de kvinnor som dör av misslyckade klåparaborter skulle ju ha överlevt om de bara velat värna fostrets rätt till liv. Som vi.

Farlig graviditet:

Vi ska inte acceptera att våra liv räddas genom att en graviditet avslutas som annars skulle ta våra liv. Ett bra exempel är när vi blivit gravida, och får ett besked om cancer. Då ska vi vänta i nio månader med cytostatika och strålning, och kanske dö av spridd cancer. Eller låta barnet födas skadat.  Allt för att inte riskera barnets liv. Vi vet ju att skadade barn har precis samma människovärde, och att det är bättre att få leva, med grava skador, än att dö, för barnet. Modern har inte samma behov av att få leva.

Som vanligt ska detta gälla även de som inte tror och tänker som vi, för vi vill verkligen inte ha fler aborter. Oavsett orsak. Människolivet är okränkbart. Att leva skadad och med konstant smärta är en skyldighet, om det är så vårt liv råkat se ut, av gener, sjukdomar eller olyckor.

Svårt skadade foster:

Om vi med tester under graviditeten upptäcker att vår baby kommer att födas med tex anencephali, ingen storhjärna, kommer vi behålla barnet genom en 40 veckors graviditet. Sedan föder vi barnet och ser det dö inom några veckor. Men för att inte hindra liv, håller vi det vid liv i upp till ett år eller mer, med ständiga besök på akuten och plågsamma medicinska ingrepp. Vem vet, kanske Gud valt att manifestera sin kärlek och makt genom att hela just det barnet?

Naturlig död:

Ingen får dö annat än av naturliga orsaker. Vad som är naturligt? Ehm.. Trafikolyckor. Hjärtinfarkt, kanske.. De som ligger sängbundna år efter år, är en så svår fråga att vi nog inte vill svara, för nånstans måste man nog sluta behandla om människan ska ha en chans att alls någonsin dö, eftersom vi kan hålla en kropp vid liv i flera decennier med intensiva behandlingar så fort nåt ”naturligt” tillstöter. Att inte börja behandla är ju lite som att medverka till någons död. Nä, det där blir för komplicerat.

”Medverka”

Med ”inte medverka” menar vi att ingen av oss som är emot dödande ska behöva utföra aborter, vara med i försvaret, eller ta beslut om att avsluta livsuppehållande behandling. Men vi kan inte riktigt skriva i vårt manifest att det ska vara uttryckligen förbjudet för andra att göra det. En del av oss vill ha förbud, andra inte.

2. Äktenskapet

 1. 1. Vi tror på äktenskapet som ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Vi ser äktenskapet som instiftat av Gud, som det enda rätta sammanhanget för sexuell samlevnad och som den grundläggande enheten i samhället, med avgörande betydelse för identitetsskapande, normbildning, hälsa och välmående.

Vad betyder det?

Eftersom äktenskapet skall vara livslångt motsätter vi oss skilsmässor. Och framför allt omgiften.

Vi vill få förklara för folk att ingen som inte kan gifta sig ska ha sex.

Om vi är män som älskar andra män ska vi leva i celibat. Om vi är kvinnor som älskar andra kvinnor ska vi också leva i celibat.

Om vi fötts med något av alla intersexuella tillstånd, som rätt många tusen föds med varje år, ska vi inte gifta oss om vi inte kan hitta nåt sätt att verkligen bestämma vilket kön vi har. För om vi inte är ”riktiga” män eller ”riktiga” kvinnor, kan ju inte andra kristna avgöra att den vi älskar VERKLIGEN är av motsatt kön. När nu vetenskapen vacklar om vilket kön en hel massa människor har, får vi som inte kan könsbestämmas entydigt,  avstå från sex och äktenskap, för säkerhets skull.

Transsexualism kan vi liksom inte riktigt acceptera. Eller jo, de får väl finnas då om medicinsk vetenskap säger det, men de ska hursomhelst inte gifta sig, eftersom de har så konstiga kön som kan ändras på. Därav följer att de inte ska ha sex.

Vi tycker att folk som inte vill vara gifta med någon ska  inte vara med i formandet av identitet, normer, hälsa och välmående. Ja, utom vi då, om vi valt celibat för Jesu och kyrkans skull. Då är vi förebilder.

Par som lever ihop utan att vara gifta, de ska inte heller räknas in som en grundläggande enhet. Ens om de är en riktig normativ kärnfamilj. Fast.. de ska inte heller gifta sig om de inte tror. Kanske. Det är att vanhelga ett sakrament.. Och de ska helst inte gifta sig om de inte har SAMMA kristna tro. Som, om den ena tex är katolik och den andre protestant. För även om vi skriver under detta manifest tillsammans, accepterar vi inte egentligen varandra som ”riktiga” kristna.

 1. 2. I en situation där staten valt att definiera äktenskapet på ett sätt som avviker från alla tidigare definitioner genom historien, kommer vi fortsätta att formulera och motivera vår kristna syn att äktenskapet är ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna.

Vad betyder det?

Vi menar med staten nån slags överhöghet, inte majoriteten som valt ledare utifrån sina egna värderingar, och som vill skydda även dem som älskar personer vi inte vill att de ska vara gifta med. Utan.. staten. Övermakten som vi inte kan påverka tillräckligt med VÅRA röster på valdagen.  Som de andra kan. Vi borde få höras mer än de andra. VI ingår liksom inte i samhället och dess demokratiska uppbyggnad, så staten är i alla fall inte alla vi som bor i Sverige, av alla olika uppfattningar. Staten är.. nåt annat.

Och när vi säger  ”genom historien” så menar vi alltså inte historien som sådan. Vi menar till exempel inte det historiskt vanligt förekommande månggiftet. Som tex vår monoteistiska teologis första grundare, Abraham, Isak, Jakob och de andra historiska personerna tillämpade. David och Salomo, deras äktenskap var ju… förut, men inte i historien.. Typ.

Folk som idag lever i redan ingådda polygama äktenskap och sedan blir kristna, brukar många av oss rekommendera att de skiljer sig från alla utom en.  Som ofrivilligt skilda kanske de ratade mister hus, hem, barn och försörjning, sin status i samhället, sitt sammanhang i livet. Men det är väl inte vårt fel? Att de ofta inte har något annat sätt att klara sig än prostitution, tycker vi är synd. I ordets båda betydelser.

 1. 3. I en pluralistisk kultur, med motstridiga perspektiv i många frågor, är det självklart att också den klassiska äktenskapssynen ska respekteras som en legitim uppfattning och att vi som kristna ska ha frihet att uttrycka vår övertygelse om sexualitet, äktenskap och familj.

Vad betyder det?

Det är en kränkning av vår religionsfrihet att inte få lägga oss i vad andra människor gör i sovrummet.

Vi menar att när Åke Green eller andra åtalas för hets mot folkgrupp när han säger saker om homosexuella som går över gränsen för det tillåtna, ska han inte dömas som alla andra skulle gjort om de tex sagt samma saker om kristna som grupp.  Vi som kristna ska ha RÄTTEN att tala, men slippa SKYLDIGHETEN att inte kränka andra som inte delar våra höga ideal och föreställningar om hur världen skulle kunnat se ut om tex homosexualitet inte vore ett medicinskt faktum.

Om vi inte får berätta för människor att de lever fel har de ju ingen chans att inse det och omvända sig.

Vi är däremot osäkra på om samma rätt ska ges åt ateister och andra som vill säga vad DE tycker om OSS. Det känns ju som ett angrepp på vårt fosterlands grundläggande värderingar som bygger på vad VI tror. Det är ju liksom skillnad. Kränkande, faktiskt.

3. Samvets- och religionsfriheten

Det är ett stort privilegium att leva i ett demokratiskt samhälle, där alla medborgare har rätt att delta i den politiska processen. Vi vill göra allt vi kan för att stärka demokratin och för att lagar och rättsystem ska vara rättfärdiga, speciellt när det gäller att skydda den svage. Vi vill försäkra oss om att samvets- och religionsfrihet är ovillkorligt skyddat från inblandning från statens sida, inte bara för individer, utan också för institutioner som familjen, församlingar, föreningar, företag och skolor.

Vad betyder det?

Samvete är ett lagom luddigt begrepp.  Det kan betyda lite vadsomhelst, och det är bra, för det täcker alla områden då vi inte gillar gemensamt och historiskt stiftade lagar. Samvete betyder att man känner inuti vad Gud vill, och det gör vi.

Inblandning från samhället är också lite lagom luddigt. Inspektioner på skolor, polisutredningar om sexövergrepp i kristna hem eller institutioner, sånt vill vi slippa, lite, fast ändå inte. Det är ju tex bra när det gäller de icke-kristna. Som behöver kontroll utifrån.

Om vi kristna handlar utifrån vårt samvete när vi bryter mot en lag, är det fel på lagen. Ingen lag ska kunna stoppa oss från att handla som vi är övertygade om. Så skall det tex inte vara möjligt för en arbetsgivare att kräva att en barnmorska utför en abort, även om hen är det enda barnmorskan på flera mil. Och om jag vill berätta för min pastor, att någon gjort nått vi inte gillar, och jag fått reda på det mitt arbete, ska jag kunna avslöja sekretesstämplad information, om mitt samvete säger att det är riktigt.

Lagen om fri abort är orättfärdig och ska bort snarast. Den om homoäktenskap också. Tycker vi som undertecknat i alla fall. Men vi skriver det inte uttryckligt.

Vi tycker att skolor och familjer ska kunna skydda våra barnen från felaktig påverkan genom att ha dem i egna skolor, där vår religion får vara grunden för undervisningen.  Vi vill alltså ha full religionsfrihet i skolor. Tex i muslimska skolor. Oj, eller, nej, kanske det inte ska gälla konstiga och felaktiga religioner då.

Företag ska också slippa inblandning i samvetsfrågor. Om företagsledningens samvete bjuder att Israel, som Guds utvalda folk, behöver militärt material ska inte staten (som inte är vi, som vi ju förklarat ovan) lägga sig i och stoppa oss med orättfärdiga vapenexportlagar. Samvetet ska gå före lagen om vi anser vårt samvete vara mer RÄTTFÄRDIGT än lagen. Utom när folk med annan tro gör det de tycker är rättfärdiga handlingar mot kristna. Det är bara det VÅRA samveten säger som ska få stå med i lagen.

 1. 4. En sekulär stat är inte detsamma som ett sekulärt samhälle. Vi bejakar en sekulär stat, som förhåller sig neutral till frågan om vilken religion eller livsåskådning som är den riktiga. Men vi motsätter oss varje försök från statens sida att skapa ett sekulärt samhälle, med en ny statsreligion i form av sekulär ideologi. Staten ska inte ta ställning i frågor som enligt religionsfriheten varje medborgare själv bestämmer över.

Vad betyder det?

Vi tycker som sagt att staten, de vi valt till att regera landet och deras organisationer för att få detta att fungera, och Sverige som land, är något helt annat än Samhället. Samhället är folket  som bor i Sverige.

Vi  vill att Staten ska genomföra religionsfrihet ” som förhåller sig neutral till frågan om vilken religion eller livsåskådning som är den riktiga.”

Men vi tycker inte att religionsfrihet ska få betyda frihet att få avstå från religion. Vi vill inte ha bort något som kan tolkas som kristet ur samhället. Varje medborgare ska själva få bestämma i frågor som enligt religionsfriheten varje medborgare själv bestämmer över. De ska inte lägga sig i. Fast lite. De ska tex förbjuda kosherslakt, för det är djurplågeri. Och förbjuda kvinnlig könsstympning, även om en del (helt felaktigt såklart) tycker det är en del av deras religion. Heltäckade slöja får nog inte förbjudas, det är den troendes ensak, men nog kan  vi väl hävda att den är farlig eller nåt och få den stoppad på allmän plats? En del religioner påbjuder månggifte, och det borde ju egentligen räknas som religion då.. och individens rätt.. men såna lagar kan vi ju inte ha. Vi menar mer att gamla trygga kristna värderingar inte får försvinna ur lagen, och att konstiga grupper vi kunnat förtiga inte ska respekteras och få rättigheter hursomhelst.

 1. 5. Vi kommer inte att låta oss tystas i våra övertygelser, varken av politisk makt, ekonomisk styrning, domstolsbeslut eller medialt tryck och vi avvisar varje försök att begränsa vår frihet att, offentligt såväl som privat, uttrycka kristen tro och leva i enlighet med vår övertygelse, i kärlek och lydnad för Gud.

Vad betyder det?

Vi  kommer bryta mot lagar för att få göra precis vad vi vill på det sätt vi alltid gjort, även om det kränker andra, oavsett om andra försöker skydda sina rättigheter, skyddade i lag, att slippa kränkningar.  Inte ens om domstolen säger att vi handlar fel, kommer vi att anpassa oss till vad en demokratiskt vald representation för folket stadgat.

Det gäller tex om vi vill aga våra barn, lära ut att evolutionsläran är en lögn, eller avslöja sekretessbelagda handlingar. Vi ska höras och synas där människor med annan uppfattning finns.

 1. Vi uppmanar därför alla med makt och inflytande i Sverige att stå för människovärdet, respektera den klassiska äktenskapssynen och skydda allas rätt till samvets- och religionsfrihet.

Vad betyder det?

Vi  vill att detta ska införas i lagen nu snarast. Bort alltså med bög-lagarna, antidiskrimineringslagarna, skilsmässorna (eller kanske inte, vi tycker som sagt rätt olika om många saker), och lagarna om hets mot folkgrupp. Utom mot kristna. Och tillåt våra friskolor att handla precis som de själva önskar. Fast helst inte muslimska skolor.

Ni kyrkans folk: Predika intolerans i era församlingar!

Ni jurister, föreslå lagändringar!

Och ni som har inflytande, journalister och andra i medierna:  skriv sånt som stöder detta i alla tidningar! Och få in det i TV!

Ni som har inflytande över barnen: lärare och dagispersonal, fritidspedagoger, hjälp till!  Tillsammans kan vi återskapa ett kristnare, mindre tolerant och mindre öppet Sverige!

Undertecknat:

Officiella och / eller självutnämnda representanter för nästan alla större kristna samfund genom bl.a:
Anders Arborelius, biskop Katolska kyrkan
Benjamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Biskop Shabo (Mor Julius AbdolAhad Shabo), ärkebiskop för Syrisk Ortodoxa kyrkan i ärkestiftet, Sverige och Skandinavien
Anders Blåberg, missionsdirektor EFK
Bo Brander, studentpräst St Ansgar
Erika Cyrillus, chefredaktör Budbäraren
Ulf Ekman, pastor Trosrörelsen
Björn Fjärstedt, biskop em Svenska kyrkan
Stefan Gustavsson, generalsekreterare SEA
Sten-Gunnar Hedin, pastor Pingströrelsen
Yngve Kalin, präst Svenska kyrkan
Carl-Erik Sahlberg, direktor S:ta Clara
Dan Salomonsson, pastor Pingströrelsen
Elisabeth Sandlund, chefredaktör Dagen
Anders Sjöberg, tidigare missionsföreståndare EFS
Felicia Svaeren, chefredaktör Världen idag
Tuve Skånberg, direktor Claphaminstitutet och pastor Svenska missionskyrkan
Stefan Swärd, pastor EFK
Mats Tunehag, utrikeskorrespondent Världen idag
Hans Weichbrodt, inspiratör OAS-rörelsen
Dag Wilund, ordförande ICCC
Daniel R Älvebrandt, generalsekreterare Credo
Siewert Öholm, journalist
Thomas Österberg, opinionsredaktör Dagen

..och en hel drös till, eftersom manifestet ligger ute för signering…

juli 6, 2010. Uncategorized. 4 kommentarer.

Brevväxling med Blixtvik.

Sammanfattning:

Nedan följer 38 dagar av väntan på att bredbandsföretaget Blixvik skulle göra något åt att nätet var oerhört skruttigt. De svarar inte alls förrän sista dagen av bindningstiden gått ut. Det är en ren klagoskrift bestående av mina mejl till dem och, nästan allra längst ner, två svar från dem – den enda kontakt de kostat på sig!

Poäng: UNDVIK BLIXTVIK!!!

Den 15 mars 2010 flyttade vi in i en ny lägenhet. Vi bytte bredbandsleverantör och, efter lite funderande tog vi Blixtvik, kända för starkt och stabilt nät, och valde deras högsta hastighet, 100/100. Detta trots att tex Bahnhof erbjöd tre fria månader: Blixtvik var enligt en kunnig person BÄST.

10 mars:

”Din beställning

Inkopplingsavgift á 0.00 kr
LAN Privat 100/100 á 499.00 kr
Telefoni á 34.00 kr
Lån av telefoniadapter á 149.00 kr

Tack igen för din beställning! Med vänlig hälsning, Blixtvik Leverans”

24 mars:

Från den 1 april 2010 gäller följande priser för avisering av fakturor till privatkunder:  Pappersavisering 34 kr/utskick,  Avisering via e-post 14 kr/utskick, Avisering via Mina sidor 0 kr

Varför nya priser för avisering? Blixtvik är en Internetoperatör och vi lyder under kommunikationsmyndigheten. PTS (Post och Telestyrelsen). PTS förespråkar så kallad kostnadsbaserad prissättning vilket Blixtvik stödjer. Vi har dels haft en förändring av våra kostnader, dels fattat beslut om att se över vår prissättning för att följa de riktlinjer som finns. De nya priserna är ett resultat av detta.”

Det ”lustiga” med detta är att Blixvik innan inte haft nån aviavgift… Man ändrar den inte, man skapar den, och skyller på PTS för att man höjer priset!

Nu får vi ingen hastighet alls en tid. Jag gör en TP-test som visar hastigheter på kanske 2-5 istället för 100. Jag ringer, och väntar 48 minuter i luren. Mina tester duger inte, säger de och ska skicka en detaljerad anvisning. Om jag skickar den före 21.15 lovar supporten att genast skicka den till tekniker. Annars skickar den imorgon kl 08.00.

21 april 2010 20.04

”Hej!  Här kommer instruktioner för hur du bäst genomför ett test med TPTEST 5 för att få tillförlitliga resultat. Programmet finns att ladda ner från http://www.bredbandskollen.se/oldVersion.html.”

21 april 2010 20.17

Jag postar TP-testrapporten.

22 april 2010 10.36

”Ingen respons från er, ännu. Kan ni ringa upp mig på min mobil: xxxx-xxxxxx?
Jag kan nämligen inte ringa från IP-telefonen OCH ha datorn direktkopplad…
Hör av er SNART är ni snälla… Sitter i er telefonkö för tredje vändan nu…”

Får tag i dem vid 11. De har inte skickat min rapport…

22 april 2010 11.53

”Hur lång bindningstid har jag på mitt abonnemang? Jag vill inte behöva sitta i er telefonkö i 44, 48 och 30 minuter fler gånger. Inte heller vill jag bli lovad att mitt ärende skall skickas till tekniker kl 8, och sen få höra kl 11 att det inte gjorts. Inte heller vill jag bli lovad att bli kontaktad av tekniker och inte bli det (mars 2010).
Jag vill att ni lagar felet omgående, och talar om hur jag annars kan byta leverantör med omgående verkan.”

23 april 2010 10.55

”OK: En viss framgång i vårt eget felsökande: Idag vid 10-tiden visade ett nytt TP-test hastigheter på runt 94Mbit. Vi gissar att detta kan tyda på att vi utsatts för en attack, snarare än att ert nät fallerar? Kan ni hjälpa oss genom att evt försöka byta IP-adressen? Mitt telefonnummer är xxxx-xxxxxx.  A.”

29 april 2010 10.56 Ärende: Uppsägning

”Jag vill säga upp mitt abonnemang hos er. Trots två felanmälningar har ingen återkoppling skett, ingen tekniker kontaktat mig, ingen support på problemen. Det är inte ok. Jag vill veta, NU, vad jag har för uppsägningstid, och tycker ni kan bjuda på låneavgiften för telefonadapter som kompensation för utebliven support. Jag kommer inte betala för 100/100 när jag haft 2.5. Hoppas ni kan svara åtminstone på detta mejl?”

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer zzzz ”

29 april 2010 23.55 – testar fler adresser till Blixtvik:

”FYI: Uppsagt via er telefon idag, med verkan sista maj. Er service är under all kritik, inte telefonmänniskorna, om man väl kommer fram, men väntetiderna i telefon, 44 resp 48 min för de två jag klockade, är obegripliga. Att ingen tekniker besvarat de två  felrapoporterna är lika obegripligt.
Jag valde Blixtvik för att ni har bäst nät, bra pris, bra allting egentligen, men utan hjälp när det krånglar kan jag inte ha min server igång via er. Trist att ni inte kan svara på mina mejl, annars hade jag hellre haft er kvar som leverantör.”

28 maj 2010 00.15

Citerar: ”Eftersom vi inte kan göra mer för dig kan du försöka få en kontakt med operatören via konsumentvägledaren i din kommun. Om detta inte går föreslår jag att du gör en skriftlig reklamation (det bör du i och för sig redan ha gjort innan konsumentvägledarekontakten) till operatören. Åberopa att du varit i kontakt med oss och hänvisa till de rättigheter du har. Begär ett skriftligt svar. Om det ändå inte löser sig kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se De har dock en värdegräns på 1000kr. MVH Monica”

Måste jag verkligen kontakta konsumentvägledare för att ni ska hantera vårt problem?? Har jag inte tillräckligt länge försökt nå er för att ni ska kunna skriva ett svar? A.

5 maj 2010 08.35: ”Var god svara”

”Hej!
Den 15 mars felanmälde jag mitt då helt nya abonnemang hos er: det fanns ingen uppkoppling.
Ingen tekniker har återkommit om detta trots löfte från telefonsupporten.

Den 21, 22, och 23 april kontaktade jag er ang uppkopplingshastigheten. Ni lovade återkomma.
Idag är det den 5 maj. jag har fortfarande inte hört något från era tekniker. Jag har därför avslutat avtalet från 30 maj. Nu undrar jag:
1) Ni lovade vid kontakten 15 mars att jag skulle börja betala först när uppkopplingen fungerade. Vilket datum anser ni att det gäller som jag skall betala från?
2) Jag har beställt och betalar för 100/100. Jag kommer inte upp i den hastigheten, utan i ca 2-18 och det har jag ingen som helst nytta av då vi valde er pga att vi behöver MINST 50 för att verksamheten skall fungera. Anser ni att jag ska betala alls för tjänsten när ni inte ger ens en bråkdel av hastigheten, och inte ger support, ens efter en väntetid på 2 månader i ärende ett, 14 dagar i ärende två?
3) Om ni tycker jag skall betala för en tjänst ni inte kunnat leverera: Hur stort avdrag ger ni för att den inte fyller er specifikation och ni avstår från att felsöka eller ens kontakta mig?
4) Ni vill ha telefondosan återsänd i originalförpackning. Vi avsåg stanna hos er för all överskådlig framtid eftersom ni haft gott renomme för tekniskt hög kvalitet på ert nät. Jag har därför inte lagt kartongen på ett supersäkert ställe. Det finns en risk att den hamnat i soporna. Om jag inte återfinner den, framgår av ert uppsägningsbrev att ni tillåter er ta ut 695:-, om jag minns rätt. Stämmer det att ni tar samma avgift, oavsett om ni får in allt utom ett papper, allt utom kartongen, eller ingenting alls? Om ni tar 695:- för en saknad originalkartong, vill jag veta det i förväg. Då är det betydligt mer lönsamt för mig att inte skicka något alls, och slippa portot. Så: Hur mycket ”böter” får jag om ni får tillbaka telefoniadaptern med samtliga sladdar, men utan kartong och instruktion?

Vänligen återkom till mig! Bristen på respons är obegriplig. Räkna era svar på mina mejl: Noll hittills, utöver instruktionsmejlet för hur man gör ett godkänt TP-test. A.”

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer zzzz ”

6 maj 2010 13.40

”OK, ett dygn utan svar hittills. Lägg till mina önskemål att jag vill slippa få pappersfakturor. Ni behöver ju inte skicka fler överhuvudtaget, bara berätta vad slutsumman ska bli. Vänliga hälsningar, A.”

7 maj 2010 01.20 ”TP-test. Dålig hastighet”

”Vi betalar för 100/100. Felanmält 15 mars, 22 april, och eftersom inget händer, 22 april, 23 april och tex idag…” Jag bifogar ny TP-test.

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer 20100507800xxxxx”

7 maj 2010 04.54

”Fler TP från mig” Jag bifogar filer.

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer 201005078xxxx”

7 maj 2010 11.45

Jag skickar nytt TP-test.

8 maj 2010 22.30  ämne:Felanmälan telefoni

”Telefonen låter helt ok när man ringer upp eller svarar, men efter ca 5 minuter börjar ljudet brytas upp, och i de flesta fall slutar motpåarten höra min röst helt medan jag kan höra deras, men hackigt. När jag ringer upp igen upprepas samma sak.”

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer 2010050880000xxxx”

10 maj 2010 00.36   ”ämneNätet dör…”

”Vid midnatt och nu halv ett dog nätet. Vad GÖR ni egentligen??
Och NÄR kommer ni öht att svara på felanmälningarna?”

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer 2010051080000xxx”

10 maj 2010 00.57 ärende: Tröttnat.

”Jag behöver få hjälp, och jag behöver få svar. Det är INTE OK att inte få svar på en felanmälan från 22 april när vi nu har 10 maj. Vad GÖR ni egentligen???

Berätta för mig vad ni tänker göra åt nätet, eller, hellre: Lös mig från bindningstiden så jag kan byta leverantör IDAG! (Dvs stäng av nätet om tre arbetsdar efter att ni kontaktat mig så jag hinner få det nya startat). Jag KAN inte ha er som leverantör längre, ni svarar inte på mina brev!!!

Jag kommer INTE betala det pris ni vill ha för 100/100 Mb, eftersom ni inte ens försöker hjälpa oss att få fungerande internet. Nätet dör, hastigheten är låg, svarstiden på support per telefon har varit över en timme, 48 min, 44 min de tre gånger jag klockat den, Ingen vidare befordrade felanmälan till tekniker som lovat.

Ursäkta ordvalet, men detta är den sämsta service jag NÅGONSIN stött på från ett företag som varit äkta och affärsdrivande: blufföretagen räknar jag inte. Om ni inte orkar svara, sätter jag ett pris på vad jag anser att er ”tjänst” är värd på egen hand. Då kanske åtminstone er ekonomiavdelning får lust att kontakta mig i efterskott, istället för att vi kommer överens i förväg, vilket alltid är ett mycket bättre alternativ.

Viktigast: Om jag skickar telefoniadapter utan papper och ask, kostar det mig då 895:-?
För i så fall behåller jag den hellre till samma pris. Ni bör rimligen dra av de 140:- jag betalat för lån om jag tvingas köpa den till fullpris, för att jag inte kan vara kvar som kund pga bristande intresse för support från er sida?

Mitt förslag är att jag betalar 50:- per månad för hackigt segt och uteblivet internet för mars, april och maj, 895:- för adaptern, och att ni står för resten av räkningen. Eller, om ni tar emot adaptern i retur utan ask, att jag betalar 140:- för lånet och 100:- för återställande av låda och lapp.

Jag sätter således in 895:- plus 150:- på ert konto och river er räkning om ni inte hör av mer med något annat bud. Hoppas ni skaffar personal som kan svara på brev, för ni har ju fortfarande så bra nät att ni skulle kunna vara bäst. Jag önskar kunna rekommendera er så småningom, men jag har inte råd att inte ha fungerande internet. Det hoppas jag att ni kan förstå. Folk LEVER på att kunna ha kontakt via nätet…

Hälsningar, A”

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer 20100510800000xx”

13 maj 2010 17.43  ämne: Reklamation, och Ansökan om hjälp från Konsumenternas tele- TV- och Internetbyrå

”Hej!

Jag vill reklamera tjänsterna ni (inte) tillhandahållit.
Jag vill inte betala fullt pris för hastigheter jag inte fått, och support som uteblivit.
Jag vill häva avtalet, från 15 mars 2010, eftersom ni inte kan leverera det vi avtalat om.
Jag vill inte betala en pappersfakturaavgift som inte fanns i det ursprungliga avtalet.
Jag vill inte betala påminnelseavgifter eftersom jag väntar på ny, reducerad faktura från er.
Jag vill ha en förbetald returförpackning för telefoniadaptern då jag inte kan utnyttja er som leverantör av IP-telefoni

Och, eftersom ni inte svarar på mina mejl, för er informationm har jag bett om hjälp för att avgöra vad jag rimligen bör betala hos Konsumenternas tele- TV- och Internetbyrå. De lovar svara inom 5 arbetsdagar, så jag hör av mig igen när jag fått deras rekommendation.”

Svar:

”Hej, Tack för ditt mail , vi kommer att behandla det så snart vi kan. Ett ärende har skapats med ärendenummer 20100513800007xx”

13 maj 2010 17.45

Jag skickar Blixtvik kopian på brevet till Konsumenternas tele- TV- och Internetbyrå.

19 maj 2010 12.01

”Hej. Jag har just fått en faktura från er, på papper, med avgift för pappersfaktura. Eftersom jag redan bett er att INTE skicka pappersfakturor kommer jag att dra av den extra avgiften när jag betalar.

Jag ser FRAM EMOT att ganska OMGÅENDE få ert förslag till ny faktura med reducerad avgift för att internet inte fungerat och för att ni vägrar felsöka / laga / kontakta mig. Jag har begärt att få häva avtalet. Ni svarar inte. Överhuvudtaget. Inte på ett enda av mina brev / frågor.

Jag vill kunna betala, återsända telefoniadaptern och sedan ha detta sorgliga kapitel bakom mig. MVH, A.”

-tack för ditt…..

22 maj 2010 02.44 ämne: Önskar omgående kontakt

”Er räkning är för hög, jag har bett om korrigering, men ni återkommer inte utan räkningen går till inkasso trots att jag kontaktat er och bett om korrigering. Kontakta mig OMGÅENDE är ni snälla. A.”

-tack för ditt…..

28 maj 2010 00.07, till Lindorff som sköter Blixtviks fakturor, kopia Blixtvik:

”Hej! Jag har fått en räkning från Blixtvik via er, men då jag hävt avtalet och väntar på att de skall justera räkningen i enlighet därmed, skall jag enligt konsumentverket avvakta med betalning. Behöver ni också veta att räkningen överklagats? Här är kopia på den!

Blixtvik vägrar svara på mejl från mig, och har gjort så sedan den 22 april. Finns någon hos er som har befogenhet att skriva korrekta fakturor? Mvh, A.”

-tack för ditt…..

28 maj 2010 00.15

”Citerar: ”Eftersom vi inte kan göra mer för dig kan du försöka få en kontakt med operatören via konsumentvägledaren i din kommun. Om detta inte går föreslår jag att du gör en skriftlig reklamation (det bör du i och för sig redan ha gjort innan konsumentvägledarekontakten) till operatören. Åberopa att du varit i kontakt med oss och hänvisa till de rättigheter du har. Begär ett skriftligt svar. Om det ändå inte löser sig kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se De har dock en värdegräns på 1000kr. MVH Monica”

Måste jag verkligen kontakta konsumentvägledare för att ni ska hantera vårt problem?? Har jag inte tillräckligt länge försökt nå er för att niu ska kunna skriva ett svar? A.

1 juni 2010

Nån från Blixtvik ringer och heter Benny. Han har sett en massa mejl. De anser att de inte har gjort nåt fel, men kan tänka sig att dra av en del belopp, bara för att vi ska kunna lämna det hela bakom oss. Jag begär att få det skriftligt.

2 juni

Jag får ett brev: ”Hej, enligt överenskommelse med dig per telefon ber vi dig betala in 869 kronor till [bg, ocr] senast den 30 juni. Om det du returnerar saknar kartong och / eller bruksanvisning debiterar vi dig 100 kr på en separat faktura. MVH, Benny, Blixtvik AB”

3 juni 2010 02.48

”Hej Benny! Tack för ditt telefonsamtal den 1 juni. Tack för ditt brev, men det innehöll ingen av den information jag önskade:

Du beskrev snabbt posterna jag ska betala i telefon, jag ville se dem på papper. Jag ser bara en klumpsumma!
Eftersom jag inte vet vad jag kommit upp till i samtalsavgifter fram till den sista maj kan jag omöjligt per telefon veta om du räknat rätt, och jag får ingen specificerad faktura av dig nu heller, trots att jag trodde det var vad du utlovade i telefon: att jag skulle få allt skriftligt.

Du sa: Ni vill ha betalt för samtalsavgifterna och halva avgiften för bredband, liksom halva avgiften för lån av telefonbox. Det förefaller någorlunda rimligt, men varför specificerar du inte vad som är vad?
Vilka datum debiterar du bredband? Jag hävde på goda grunder abonnemanget, skriftligt, och räknar med att du inte debiterar efter det att avtalet hävts.

Alla extra avgifter ni  tidigare lagt till är sådana vi aldrig avtalat, så vi är helt överens om att de inte skall ingå i en slutfaktura. Kan jag alltså få veta VAD du vill att jag ska betala, inte bara summan? Datumen du debiterar bredbandet, och samtalsavgiften. Jag anser att jag rimligen bör kunna få veta detta innan vi avslutar ärendet, inte sant?

Anser du att jag skall logga in på nån särskild sida för att kunna läsa den korrigerade fakturan, har jag största förståelse för detta, men skulle uppskatta att i så fall få en hänvisning dit? Det behövs ju en slutfaktura jag kan skicka till konsumentverkets handläggare, och till mina handlingar, så jag har någon form av intyg på att det jag betalar in inte är något helt annat? Som brevet är utformat skulle det kunna vara nån helt annan tjänst jag betalar till er.

Du säger att vi inte ska diskutera det som hänt, men jag behöver ändå några svar till, bla för att avsluta ärendet hos min konsumentrådgivare:
Du hävdar att ni levererat tjänsten: Vad grundar ni det på? Jag postade mitt TP-test: visar inte det att ni INTE levererat ens i närheten av 100/100?
Att ni aldrig svarade tolkade jag som att ni felsökte och att ni inte bestred att uppkopplingen var exakt så dålig som jag förklarat per telefon: På vilket sätt menar du att ni visat att ni levererat den beställda tjänsten?

Det känns mao inte som att ditt telefonsamtal löste så värst mycket av problemet när det inte följdes av några fakta. Jag är säker på att vi likafullt kan finna en bra lösning genom att du helt enkelt skickar mig den uppdaterade korrigerade fakturan gratis via min kundsida eller nåt, så att jag kjan se vad din lösning innebär i praktiken, och att du förklarar ert uttalande att jag har fel.

Med varma hälsningar, A.”

4 juni 2010 16.41

”Hej! Din aktuella skuld uppgår idag till 1841 kronor. Vi anser att vi handlat korrekt och att du är skyldig att betala oss 1841 kronor.

Det erbjudande du fick på telefon av mig var tänkt att det skulle innebära ett snabbt avslut av detta ärende för oss och för dig och är därför en överenskommelse där vi skrivit av stora delar av din skuld till oss enligt det jag meddelade dig per telefon.

Telefonsamtal: 98,38 + 60,86 = 159,24 kr
Internet 11 mars – 1 juni: 1336,04 kr
Telefoni 16 mars – 1 juni: 85,55

Om du halverar avgifterna för Internet och telefoni och därefter adderar hela beloppet av telefonsamtal når du en summa av 870. kr. (Jag har alltså inte debiterat dig för halva fraktavgiften för telefoniadaptern som vi kom överens om.) Det är det närmaste en specifikation vi kan skicka dig eftersom vårt fakturasystem inte har stöd för denna typ av överenskommelser. MVH, Blixtvik kundtjänst, Benny”


4 juni 2010 20.34

”Tack! Bara jag har nåt (detta mejl) som visar vad vi kommit överens om är jag nöjd!
Brevet sa bara: Du ska betala detta, och det kändes inte lika bra som detta brev, där det ju framgår att detta är en sluträkning. Tack för snabbt svar!

Men, jag SKULLE vilja ha svar på mina frågor.

1) Ni skriver i villkoren:
Ansvarsbegränsning
Blixtvik har inget ansvar för fel eller brist i Tjänsten
utöver att inom rimlig tid avhjälpa till Blixtvik
rapporterat fel.
Är 38 dagar rimlig tid? Om detta är ert ansvar, har ni då inte brutit avtalet ganska ordentligt? Inte ens 38 dagar är ju korrekt: Ni avhjälpte inget den 31 maj. Ni har fortfarande inte ”fixat” nåt…

2) Jag skickade en TP-test till er.
Vad visade den?
Jag är inte tekniker, kan ni förklara vad ni läser i testen?

2) När du skriver att ni anser att tjänsten fungerat, menar ni att ni inte TROR på det jag skrivit i mejlen till supporten?

3) Vilken hastighet anser NI att jag haft i nätet? Vad grundar ni det på?

4) Varför tar du med tid efter att jag hävt avtalet, skriftligt, i överenskommelsen? Ett hävt avtal har upphört att gälla. Då kan ni väl inte ta betalt?

Som du ser av vår ”mejlväxling” (om än ensidig) har jag sedan länge kontakt med konsumentverket i frågan, och jag skulle vilja ge dem en beskrivning av vårt avslut. Det är ju av intresse för fler än mig vad som gäller resp inte gäller när bredbandsavtal inte fungerar. Jag tror det är viktigt att vi förstår vad som hände, både ni och jag, för att det här ska bli ett bra avslut.

Jag känner mig fortfarande fullständigt övergiven i relation till er:
Jag hörde av mig den 22 april, fick tala med support, som lovade skicka min TPtest vidare samma kväll om han kunde, och senast nästa morgon. Sen pratade jag igen med support nästa dag, då de berättade att de INTE skickat den, men skulle göra det genast. Jag blev ju såklart osäker på om ni verkligen skulle få något svar, och denne support lovade att kontakta mig så fort en tekniker meddelade något som helst, även bara bekräftade att de fått rapporten.

Nästa svar från er kommer först 1 juni, och du vägrar svara på varför ni anser att tjänsten fungerat felfritt: Hur kan ni säga det? Om du har belägg för att den fungerat är det ju kul att få se eller höra det. Mina egna mätningar visade att det INTE levererades det ni utlovade. Jag är besviken. Om du kan förklara vad som hände kanske jag kan bli en nöjdare kund? Såna kanske är bättre än missnöjda kunder?

Jag minns inte ens att jag fått en ursäkt för att ni inte svarat på 38 dagar. Det är knappast en svarstid på 7 minuter. Jag har suttit sammanlagt i över 3 timmar i era telefonköer, skrivit mängder av mejl, men inte fått hjälp att få det att fungera – du säger att det inte är din sak, att du bara fått i uppgift att avsluta, men det måste väl gå att få nån sorts förklaring?

Om det inte är din sak, finns kanske nån annan person som kan svara på mina frågor? Vänligen, A

Bara ett påpekande till:

”Blixtvik har rätt att med minst en kalendermånads varsel förändra priser och andra villkor i Avtalet för Tjänsten. Ändring av pris kan dock ej ske under vald bindningstid.” Hur kan ni då skicka ut ett brev den 24 mars och meddela att ni skapar en faktureringsavgift from 1 april?

Många frågor, hoppas på svar! A.”

juni 4, 2010. Uncategorized. 9 kommentarer.

Inkonsekvent margarin.

Jag skrev tidigare om hur socker beskrivs väldigt olika beroende om produkten innehåller mycket eller lite:

På sylt med sötningsmedel står:
”utan vanligt socker”
På sylt med strösocker står det
”med naturligt socker”
Det naturliga sockret är såklart fritt från kemikalier och annat farligt, och det vanliga sockret är såklart sånt som man får karies av och som innehåller bara tomma kalorier man får blodsockerblues och blir fet av.
Sån tur att samma strösocker fått olika namn på de olika förpackningarna så man vet vilket av det man äter!

Nu har jag funderat lite på fettets benämningar.
Om ett margarin med låg fetthalt heter tex ”lätt och rätt”,
borde då inte företagets 70%iga margarin hete ”fett och fel”?

Becel kallar istället sitt feta margarin för ”GOLD – extra smak
Men varför står det då inte på deras andra förpackning: ”Lättmargarin – helt smaklöst”?
Sånt kan man undra i kyldisken när man ska ta sina livsavgörande beslut!

juni 3, 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Få saker gratis: Dentally tror inte på sina eltandborstar

– Hej jag söker Maggan Eriksson.
– Säljer du nåt?
– Nej, jag har några frågor
– Marknadsundersökning?
– Njae, jag ringer från ett företag som heter Dentally. Jag kan erbjuda dig en kostnadsfri eltandborste om du besvarar några frågor om tandvård. Det är vår senaste och bästa modell.
– Jaha, och så ska jag betala frakt och expeditionsavgift och..
– Nejdå, den är kostnadsfri, vi står för frakt och expeditionsavgift.
– OK!
– ….standardfrågor om tandborstning, tandtråd, eltandbortning….
– OK, och adressen stämmer, Postgatan 12 i Hägersten?
– Japp
– Är det så att ni är fler i hushållet? För då har jag faktiskt möjlighet att skicka TVÅ stycken, så båda kan prova den. Jaha, då skickar jag dem till Hägersten då.
– Så bra. Tack och hej.
– Vänta lite.. Vet du hur ofta man ska byta borsthuvud på den?
– Japp, samma som vanliga tandborstar, var tredje månad, och det finns företag som har prenumerationer på dem så att man får nya fyra gånger om året.
– Precis!
– Och ni har naturligtvis inte samma borsttyp, så man kan inte köpa nåt annat märke?
– Mm.
– Tack, men jag nöjer mig med två gratis eltandborstar.
– Nja, vi vill ju att ni ska kunna använda tandborsten, och då behöver ni ju.. Och de är bättre, och vi är billigast, och..
– Du berättade ju att det medföljer ett borsthuvud i varje förpackning? Då kan vi prova ut dem i lugn oc h ro. I tre månader. Om er tandborste är så bra som ni säger, blir jag övertygad och köper fler. Det blir väl bra?
– Nä, jag kan inte skicka tandborsten om du inte tecknar ett abbonnemang..
– Nej tack, du lovade att jag skulle få tandborstarna gratis om jag svarade på frågorna. Jag har svarat.
– Jag har inte använt ordet gratis!!
– OK, vad sa du då?
– Kostnadsfri.
– OK, skicka inte en gratis tandborste då, skicka en kostnadsfri istället.
Lustigt nog kan han inte det…
Företaget säljer alltså tandborsthuvuden, man binder sig för fyra utskick gånger nån hundralapp, för att få en osedd apparat man inte får prova, och OM man öppnar förpackningen för att se vad det är, försvinner ångerrätten. Och den är för dålig för att de ska kunna lita på att en nöjd kund vill forstätta använda deras produkt frivilligt. De lovar något kostnadsfritt som man måste betala för. Men fulast av allt: De förnekar att det är säljsamtal..
– Du, du hette Jonas Johansson sa du? Kan du berätta vad ni har de här frågorna till? Det är inga verkliga frågor, eller hur? Ni sammanställer aldrig nåt resultat. Ni vill bara hålla folk kvar i luren. Ni lovar dem nåt i utbyte för en tjänst de utför. För då känner de att de redan fått den, och blir mer motiverade att köpa, för att inte förlora sin ”lön” för jobbet..
– Nä, det funkar inte så.
– Nähå?
– Nej, det är nästan inga som köper!
– Det här bryter mot reglerna om marknadsföring. Jag kommer anmäla det, och vill prata med din chef innan så hen kan ge sin syn på saken.
Jonas lovar att jag ska nbli uppringd, efter visst motstånd. Chefen:
– Det är inte vi på Dentally som sköter försäljningen.. Jag kan inte ta ansvar för vad företaget som sköter försäljningen gör..
Jag hävdar att ingen annan än Dentally kan ha ansvar för vad de gör när de ringer upp och säger att de ringer från Dentally. Han lovar skicka ärendet vidare. Och för säkerhets skull lämnar man inte ut sin mejladress på hemsidan, bara ett telefonnummer till kundtjänst där man inte kan bli kopplad till någon ansvarig.
Vi får se hur kostnadsfria deras tandborstar blit till slut. Om de hör av sig? Inte så värst! Men de vet kanske inte vem de retat! 😉

maj 8, 2010. Uncategorized. 92 kommentarer.

Diskriminering

Mannen som vägrade ta chefen för den arbetsplats där han erbjudits praktik i hand, har enligt domstol rätt att få sin önskan att slippa ta i hand respekterad.

Annars utsätts han för diskriminering.

Jag kan tänka mig att köpa resonemanget – OM – och endast om – mannen i fråga låter bli att ta även de manliga kollegegorna i hand.

Annars är det definitivt diskriminering – olika behandling på orättvis grund – av henne för att hon är kvinna.

februari 8, 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Tillgänglighet, säkerhet och rimlighet.

Jag läser hos Trollhare om ”rullstolsbråket”.

Två personer vill åka tillsammans i en spårvagn, men nekas. Två permobiler anses vara otillåtet.

Jag är för att man gör samhället tillgängligt. Jag tycker det finns massor av saker som behöver förbättras. En vän till mig hade en liten son som fick en svår sjukdom. Han orkade inte längre gå i skolans många trappor. Vad gjorde skolan?
Satte de in en hiss? – Nej.
Flyttade de hans klassrum till bottenvåningen? – Nej
Pojken fick stanna hemma. Fick hemundervisning nån dag i veckan. Och skolan som lovat att andra elever då skulle följa med, ansåg sedan att detta skulle försämra deras studieresultat, så han fick bara träffa dem vid två tillfällen.

Ett typiskt exempel på eländig tillgänglighet, där åtgärder skulle satts in, med kraft. Oavsett om det kostat en slant. Att byta plats på eleverna mellan två klassrum KAN inte vara omöjligt.

Men… I fallet med spårvagnen i Göteborg, kan jag inte bli lika upprörd. Sådana här regler brukar vara till av säkerhetsskäl. Man ska kunna ha tillgänglighet även för räddningspersonal, inte bara för resenärer. Utrymningsvägar ska kunna vara fria när det behövs.

Det var inte av elakhet man satt upop en gräns för hur många som fick vistas i diskoteksbyggnaden, till exempel. Eller för hur många som får vistas på en båt, i förhållande till antalet flytvästar. Säkerhet är INTE det man ska tulla på för tillgänglighetens skull. Man kan inte bara strunta i regler, utan att ordentligt sätta sig in i varför de finns där..

Spårvagnsprotesten är ett av de fall då jag, tyvärr, spontant säger: Ungefär här kan nog gränsen kännas OK.

En permobil är trots allt inte riktigt samma sak som en lätt rullstol utan el – den är TUNG och tar plats. Med två permobiler får man acceptera att man inte kan ta samma hiss samtidigt, man får åka en i taget, oftast. Att man däremot ska kunna komma IN i hissen och UT ur den, ska vara självklart. Tar hissen inte två permobiler är det inte skäl nog att bygga om och bygga ut.

Att spårvagnen ska kunna ta EN permobil ska vara självklart. Måste den kunna ta två? Jag känner att jag måste svara nej.

Ibland får man acceptera att ens funktionshinder KAN begränsa ens liv en aning. Man SKA kunna ta sig till olika platser. Det här paret har varsin assistent, varsin permobil, och varsin rätt till färdtjänst. Båda har således ofantligt stora möjligheter att ta sig dit de behöver, och: vart de vill.

I alla fall om man jämför med nästan alla med funktionshinder i resten av världen. Du måste ta nästa buss? Ja, sånt händer de flesta av oss, rätt ofta om man bor i en storstad. Tunnelbanan är full, vänta på nästa.

Har man en hel skol- eller dagisklass som ska på utflykt ringer man gärna SL (jag bor i Stockholm) och meddelar det innan: då kan de sätta in en extra buss, och man slipper trassel. De gör nästan alltid det, när de har planerade störningar i trafiken.

Jag tycker världen SKA vara tillgänglig. Men om man är tex fem mammor som vill åka nånstans tillsammans och alla tänker ha med barnvagn, då VET man att man kommer få stiga på olika bussar. Den extra planeringen är inte något extremt. I japan åker ingen någonsin med barnvagn på tunnelbanan. Det bara är så. Däremot finns ”guldsäten” till ”guldmedborgarna” som är de gamla, sjuka, eller i övrigt behövande. Det ser olika ut.

En fråga som kommit upp är medicinsk utrustning och fetma. Väger man 400 kg, kan man inte komma in i en normal magnetröntgenmaskin. Om en sån maskin kostar tio miljoner kronor, som ett exempel, och skulle kosta 40 miljoner om man ska få in en person på 400 kg, måste man då, i förebyggande syfte, lägga 30 miljoner för att det KANSKE kan komma en sån patient? Var går gränsen för tillgänglighet? Hur många liv kan vi rädda med de 30 extra miljonerna, genom att tex förebygga fetman istället? Ja, det är synd om den som drabbas. Men att ta 30 miljoner för att kanske kunna vara ickediskriminerande mot 0.02% av befolkningen, rättfärdigar inte att vi lät andra dö för att vi inte gav dem vård för pengarna.

För mig är vissa saker rätt ”statistiska”. Vi beräknar tex dammars hållfasthet efter statistik. Ska den klara en ”tioårsstorm”? Självklart. En hundraårsstorm? Ja, ska byggnaden / bron eller vad det nu är stå minst 50 år, ska den klara stormar som statistiskt kan uppträda en gång per 100 år. Men en tusenårsstorm? Nej. Det blir för dyrt. Man kan inte garantera sig mot allt. Då skulle tex inga bilar få köras, och inga mediciner få ges.

I min värld är det NORMALT att som döv inte förvänta sig att varje dag ha tillgång till varje radioprogram som sänts i textform. Snart kan det bli möjligt, med taligenkänning och digitalisering, men det är inte självklart. Framför allt: Alla musikkanaler kommer inte att kunna översättas med notblad eller liknande så att ALLT blir tillgängligt för alla.

I min värld är det så, att hjälp till ett fungerande liv ska vara självklar, fram till en viss gräns. Gränsen finns. En gräns där fortsatt ”gnäll” motverkar sitt syfte. För mig går den gränsen vid att bygga om samtliga spårvagnar i Sverige för att en person med rätt till vård, egen assistent, och egen permobil samt rätt till eget bokat färdtjänstfordon, ska slippa vänta på nästa spårvagn.

OM vagnarna klarar transporten: Ja då är det helt underbart bra, men då har någon gjort fel. Då behöver reglerna tydliggöras eller skrivas om. Och personalen utbildas.

januari 17, 2010. Etiketter: , , , , . Uncategorized. 1 kommentar.

Akutmottagning, katastrofmottagning, intygsmottagning.

Det finns nu ett förslag om att sätta en maxtid för hur länge man ska behöva vänta på vård på landets akutmottagningar. Inte mer än fyra timmar, föreslår de.

Kanske har de rätt. Men jag tror att man ska starta med att fundera över vilka som sitter där och väntar.

En bra terminologi finns på förlossningsavdelningar där man genomför kejsarsnitt: Föderskor delas in i tre kategorier.
De mest akuta, heter katastrofsnitt. Babyn måste ut inom ett par minuter. Här släpper man allt för att liv måste räddas.

De näst akutaste akutsnitt. Det betyder att snittet måste göras tidigare än planerat. Men det handlar inte om minuter: Att få vänta några timmar kan vara helt normalt och oproblematiskt.

Tredje gruppen heter planerade snitt. Man vill plocka ut barnet med kejsarsnitt innan förlossningen startar av sig själv, men man har dagar på sig, och kan, om man får in katastrofsnitt och akutsnitt, skicka hem mamman utan större medicinsk risk.

Över till akuten. Akuten är Sveriges ENDA katastrofmottagning. Som sådan ska den kunna ta emot oss när vi riskarar att dö inom några minuter, när vi fått hjärtstopp, blivit påkörda, fallit från fjärde våningen. När blodet sprutar, och när andningsvägar är tilltäppta.

Inom medicinsk terminologi är allt som inte är ”kroniskt” istället ”akut”. Ordet betyder lite FÖR mycket redan, eller hur?

För nu kommer alla som inte fått tid på sin vårdcentral och sätter sig i väntrummet. De har skador, som inte är katastrofer, men som behöver ses om. Om de inte får hjälp orsakar det lidande. En hel hop av dem KAN utan vidare klara sig med en alvedon och gå till vårdcentralen imorgon istället. Andra behöver hjälp nu, och helst, såklart, inom fyra timmar.

Så har vi den tredje kategorin. Det är patienter som INTE behöver vård alls. Som helt enkelt har ett arbete, och fått en sjukdom eller en skada som hindrar arbete, men som passar utmärkt för egenvård. Kanske tom BÄST för egenvård! Den enda anledningen att de sitter här bland svårt sjuka infektionskänsliga människor, är att de behöver ett intyg. Arbetsgivaren har nämligen rätt att kräva sjukintyg, i vissa fall från sjukdag 1. Utan intyg, inga pengar. Om det är en influensa är det fullständigt idiotiskt att dessa människor ska sitta här.

Men: Om nu förslaget skulle gå igenom:
Är det samhällsekonomiskt det bästa vi kan göra för folkhälsan att slänga in fler läkare på akutmottagningarna?

Vi har ju jobbat intensivt med att vänja oss vid att i första hand söka upp vårdcentralerna. Där kan man, helst, få en fast tid, inom någon dag. Om man går ut med att alla som går till akuten har rätt till vård inom fyra timmar, omdirigeras trafiken tillbaka till akuten. Trafiken av icke-katastrofer.

Intygsmottagningen, med de sjuka utan behov av vård – den har ingen anledning att ha nattöppet med läkare som får extra OB-ersättning, och själva blir sjuka av sömnbrist och stress. Vi behöver skydda våra läkare. De slits idag i förtid. Om vi öppnar intygsmottagningar, öppna dagtid, där läkarna får rätt att skriva sina intyg med en dags retroaktivitet, måste krakarna inte sitta där på akuten för att få sitt intyg från samma dag. De kan få träffa läkare, och få eventuella recept, i lugn och ro utan att ta upp akutplats. På bokade tider. Utan att behöva sitta i sina max fyra timmar.

Så länge vi tvingar folk att söka akuten för ekonomiska problem är det inte bästa lösningen att slänga in fler läkare på akuten.

januari 17, 2010. Etiketter: , , , . Uncategorized. Lämna en kommentar.

Kund-icke-support: Exemplet Tele2

Hej och välkommen till Tele2! Du pratar med Stefan XXXX. Vad kan jag hjälpa till med?
13:21 Jag vill ändra mitt abonnemang! Har bredband+telefoni. Vill ha bara bredband. Men jag vill veta om jag då behåller nuvarande villkor? Har nu ingen bindningstid. Vill fortsätta så!
13:22 Vilket telefonnummer?
13:23 Har xxxxxxxx  hem. Aldrig använt bredbandstelefonen!
13:24 Vilken typ av förändring vill du göra?
13:24 Men jag vill altså ha samma bredd, men inte telefon, ingen bindningstid, och kort uppsägningstid
13:24 Öh… Läs ovan…?
”13:21 Jag vill ändra mitt abonnemang! Har bredband+telefoni. Vill ha bara bredband. Men jag vill veta om jag då behåller nuvarande villkor? Har nu ingen bindningstid. Vill fortsätta så!”
13:24  Men jag vill alltså ha samma bredd, men inte telefon, ingen bindningstid, och kort uppsägningstid. Det har jag ju redan skrivit
13:25 Då ringer du in på 0200 25 25 25 för att säga upp bredbandstelefonin.
13:25 Nej tack, de har 10+ min kö. Jag kan inte sitta 20 min. Har ett sjukt barn.
13:26 Varför har ni kundtjänst på internet om ni inte kan utföra kundtjänster?
13:26 Uppsägningar hanteras ej via chatt.
13:26 Endast via telefon.
13:26 För att…?
13:27 Vi har inte de möjligheterna via chatten.
13:27 Finns det någonting annat jag kan hjälpa dig med?
13:28 Notera att dit pris på bredband höjs med 50:- när du säger upp IP-telefonin.

13:29 Nix. Med telefon: 275
13:29 Du har väl inte missat våra erbjudanden? Dessa hittar du på http://www.tele2.se/erbjudande.html
Hejdå, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

13:29 Utan telefon: 295
13:29 Hur kan det bli 50:- menar du?
13:29 Som det är nu så har du rabatt, den tas bort.
13:29 Ja, men priset höjs ju ÄNDÅ till 295. Vad jag än gör. Enligt ert brev
13:30 Priset på bredband höjs om du tar bort IP-telefonin.
13:30 Ja.
13:30 Ja, så det blir 20 kr
13:30 När förändringen går igenom.
13:30 Och om jag har telefon måste jag betala minst 69:- för telefoni per månad, eller hur?
13:31 Ja, minimidebitering.
13:31 Förändringen sker den 15 november, vännen… (Det är 16 november idag…) Så jag tjänar 40 spänn i månaden, inte förlorar 50.
13:31 Finns det någonting annat jag kan hjälpa dig med?
13:31 Eller hur? From idag?
13:31 Ja, tala om om jag har rätt. Mitt totalbelopp blir 295.  Med telefoni: 275+69. Är det korrekt?
13:32 Priset utan IP-telefoni på din adress blir 295 kr.
13:32 Och med?
13:33 Med IP-telefoni blir priset på bredbandet 275 kr, och minimidebiteringen är 69 kr/mån
13:33 Exakt. Så varför varna för en ökning med 50 kr? Det är väl vilseledande? Jag sparar pengar…
13:33 Ökningen hade blivit 50:- före prisförändringen.
13:34 Som gäller from idag.
13:34 Nu blir den 20:-.
13:34 Nix, det blir en minskning.
13:34 Inte på bredbandet.
13:34 Jag SKREV att jag aldrig använt telefonin…
13:34 Men totalt.
13:34 Om du ser ovan så är det priset på bredband jag talar om.
13:35 Dumt att inte läsa vad kunden skriver… Ja, men du skrev 50.
13:35 Och struntade i min uppgift att jag inte använder bredband.
13:35 Före prisförändringen, det är vad som ligger på fakturan. Nu blir det 20:-
13:35 Bredbandstelefoni.
13:35 Vill bara att ni ska ge korrekt info till dem som ringer efter mig…
13:36 Du måste väl ha fått information om att priset ändras from idag…?
13:36 Ja.
13:36 BRA
13:37 Tack för mig. Just på avbeställning kan ni tydligen ringa upp, men inte på ”övriga frågor”, så nu kan jag ta det per telefon.
13:37 Lycka till med läsandet
13:37 Tack detsamma.
13:37 Du har väl inte missat våra erbjudanden? Dessa hittar du på http://www.tele2.se/erbjudande.html
Hejdå, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss igen.
Info: Chatten är avslutad. Du pratade med Stefan xxxx.. Klicka här för att få en kopia av chattsamtalet.

november 16, 2009. Uncategorized. 4 kommentarer.

Pengarna tillbaka – hur man bluffar sig rik

En av de bästa affärsbluffarna jag någonsin hittat var ett företag som lovade att du med deras metod skulle få ett barn av önskat kön. Det kostade rätt mycket, men det är väl värt en del att kunna få en liten unge av det kön man saknar i familjen, eller hur? Och det fanns ingen som helst risk för dig: Om barnet föddes med ”fel” kön, fick du hela avgiften tillbaka!!

Det säger sig självt att detta är en helt underbar affär – för den som säljer, och helt värdelös för den som köper. Företaget kan skicka vilken bluffprodukt som helst, 50% av köparna får ”rätt” barn, och de pengarna behåller du. Och eftersom ”produketn” var en lista på ”rätt” datum att ha samlag, kostade den naturligtvis inget att vare sig framställa eller leverera.

Money for nothing, med andra ord.

Jag skrattade gott år det hela, men tänkte att sånt är säkert förbjudet i Sverige.

Tills nu!

På TV går nu en reklamsnutt från ett företag som ”garanterar” att din dator fungerar! Du betalar ”bara” 49 kronor per månad. Om datorn slutar fungera ger de telefonsupport. Om inte det fungerar, gör de ett hembesök. Och om inte det heller funkar:
Då får du pengarna tillbaka!!!

Detta betyder precis som för babykönsbestämningen att företaget kan håva in pengarna, och sen göra ingenting, utom betala tillbaka en summa till de vars datorer krånglar.

588 kronor om året per dator – det är en hel del pengar! Man kan till och med kosta på sig att ha lite personal som svarar på telefon och ett och annat hembesök för att ”reparera” de vanligaste och enklaste felen.

OM man vill betala 588 kronor OCH alla faktureingsavgifter mm, för att ens dator ska fungera, ska man definitivt ha en FÖRSÄKRING istället: där garantin innefattar att om företaget inte kan fixa datorn får du en NY. Inget annat försäkringsbolag i Sverige skulle någonsin våga skriva:

Om du inte blir frisk trots behandling får du pengarna tillbaka!
Det är ju då du behöver få valuta för dina inbetalda pengar. Det är då du ska få miljonbelopp.

Hoppas att ingen går på bluffen.
Konsumentverket har förmodligen ett antal anmälningar att vänta

augusti 11, 2009. Uncategorized. 1 kommentar.

bäst före

Bäst-före-datum vet ni vad jag tycker om: Man luktar och smakar, om det känns bra, så ÄR det bra. Och samtidigt är det ju helt rätt att bli upprörd över om livsmedel märks om… Kan vi inte bara få veta när den tillverkades, och hur länge de brukar hålla?

Samtidigt var det nåt jag inte riktigt fick klart för mig som for runt i mitt huvud, nåt som sa att jag faktiskt kunde formulera detta lite bättre. Och nu VET jag vad det var!!

Jag är ju inskolad i en värld där man tittat på förväntad livslängd.
Och samma principer som gäller där, gäller självklart även bröd och äpplen.

Så här fungerar det:
En baby föds. Vi räknar då på samtliga som lever i det landet, hur gamla de är i snitt när de dör. Den åldern blir barnets förväntade livslängd. Inte så konstigt. Och alla bäbisar har, i princip, samma förväntade livslängd. I Sverige 70/80 år, i en del fattiga länder bara runt 40.

Men, nu överlever vår baby sina första fem år. Och plötsligt är dennes förväntade livslängd rejält mycket högre, i det fattiga landet! Största risken att dö var just under de där skakiga spädbarnsåren. Överlever man sitt första år, är chansen stor att man klarar sig!

Även svenskens förväntade livslängd ökar såklart ju längre denne överlever. Om medellivslängde är 78 och man hör till den sega grupp som redan blivit 90, är ens egen förväntade livslängd förmodligen runt 95, inte 78 längre.

Detta är kända faktum, och all internationell statistik visar därför överlevnaden i två olika mått: totalt, och för personer över 1 eller fem år.

Det ICA-handlarna gjorde när de märkte om sin köttfärs, var egentligen en anpassning till just detta: ”spädbarnsdödligheten” på kött är hög. Den köttbit som förvarats fel eller hanterats fel, blir snabbt dålig. I SNITT bör de ätas upp efter säg 3 dagar. Men: När man tittat och luktat och kasserat alla som blivit skämda, återstår några pigga spänstiga 90-åringar. Kött hör till de varor som, om rätt bakterier finns där, traditionellt ansetts bli BÄTTRE med tiden om man hänger upp det för att möras. Börjar det lukta: kassera.

Men 90-årige Helge ska inte kasseras för att han inte ”borde” blivit äldre än 87. Han är prima vara. OCH: Hans ”bäst-före-dag” kan, och SKA, justeras uppåt!

Om en skicklig fruktsäljare i Japan märker en melon för 300 kr med exakt ätdag, beundrar jag dennes expertis. När melonerna kom in var antagligen ALLA beräknade att mogna om cirka 6 dagar, typ. Men olika storlek, olika temperatur, olika doft, gör att experten kan avgöra att just DENNA nu ska justeras upp. Den kan, och BÖR, avnjutas först om 11 dagar för att uppnå full arom.

Vinkännarna, och surströmmingsprovarna, vill vi också att de går in och ändrar sig. Det ena vinet ska drickas ungt, det andra inte. Innan det fått mogna, kan man bara gissa.

Nu äter jag inte så gärna kött, men jag har faktiskt inget emot att en duktig charkuterist tar fram en stek i butiken, oavsett vilket datum man GISSAT på, statistiskt, när det kom in i butik, och säger: Detta, min vän, är en prima stek! Den kan du laga till i dag, eller i morgon, men spara den inte längre än så i kylen. Om det sen stod att den borde ätits i förrgår, har ingen betydelse, om detta är stekarnas krutgubben Helge. Som tom blivit bättre av att ligga till sig. Eller: som åtmisntone gör mindre skada av att bli uppäten än av att gå som avfall och kräva energi till förbränning på sophanteringsanläggningen…

Samma sak med mediciner. Släng för mänsklighetens skull inte medicin för att dagen passerat!!! Hur snabbt går kurvan? En medicin som klarat sig i fem år blir inte dålig från en dag till nästa. Jag hatar att dyra läkemedel inte kan återanvändas: är det uttaget från apoteket är det kört. INGEN annan än du kan få bli botad av pillren, även om du bara tog ett och sen inte ska ta fler – du kanske inte tålde dem. Sen ska de ligga till sig tills de blir gamla och sen destrueras hos apoteket, om du är duktig, eller gå ut i miljön om du inte är det…

Jag skulle oerhört gärna låta dig få mina piller, när din läkare sagt vilka du behöver. I fina rena blisterpack, helt orörda av människohand. Samtidigt förstår jag att apoteket inte tar tillbaka dem… Vilken katastrof om nån fick manipulerad medicin. Men ändå: Min ”pool” av vänner räcker inte för att placera ut medicinerna som inte behövs. Jag skulle vilja att världens fattiga fick bli botade av medicinen vi bränner upp. Och: jag skulle absolut kunna köpa alvedon med passerat ”bäst-före” datum till nedsatt pris, precis som mjölken på livsmedelsbutiken!

Snälla apoteket: Kan ni inte sälja mig lite gammal medicin? så kan vi skänka lite ny och fräsch medicin i bistånd. Och inte slänga nån.
Alla vinner.

juni 10, 2009. Uncategorized. 4 kommentarer.

Alla förtjänar en smärtfri död – efter vecka 22.

Diskussionen om dödshjälp, aktiv eller passiv är viktig.
Rätten / möjligheten för läkare att ge tillräckliga doser smärtlindring, oavsett om dessa doser, för en person som förväntas leva vidare, inte vore acceptabla, borde vara självklar.

Men ända sedan jag var abortmotståndare som tonåring har jag då och då försökt diskutera den fråga ingen velat besvara:

När vi väljer att avsluta livet för ett barn som är kvar i moderlivet, och som vi juridiskt sett har rätt att ge precis vilka läkemedel som helst, dvs för ett barn före vecka 22:

Ger vi tillräcklig smärtlindring till barnen vi aborterar?
Eller har de sämre rättsskydd än tom slaktsvin?

Vi opererade barn, ffa nyfödda, helt utan smärtlindring fram till helt nyligen i tron att de saknade förmåga att känna tolka och uppleva smärta, förutom såklart att det var svårt att dosera.

Idag skulle ingen överhuvudtaget fundera på att skära i ett obedövat barn. Efter vecka 22 alltså. Men innan dess?
Har någon sett till att levande, ofta helt friska, 22-veckorsbarn får samma smärtfria död vi tycker alla andra har rätt till?

mars 22, 2009. Uncategorized. 3 kommentarer.

En semla är en semla är en … fralla???

Jag har skrivit om namnskyddade matvaror tidigare, och just postat min första reklamation så jag kan lika gärna fortsätta, inte sant?

Min fantastiska livsmedelsbutik, där jag inte vågar köpa kött och djupfryst mat, men som har ALLT och underbart omöjliga priser på det dessutom, sålde ”semlor”.

Jag hade just ätit årets första, och den var exakt det jag hoppats: bulldegen var smaksatt med lagom mycket kardemumma, och den var pinfärsk, och inte ens för stor. Och kom från ett konditori, och var en uppskattning från min syster, vilket gjorde den ÄNNU godare.

Så, när butiken sålde dagsfärska semlor, 4 st för 20:-, så slog jag till!
Man kan ju ha det som förevändning till att bjuda över nån på en fika!

Men nu undrar jag om inte semlan, om det inte redan skett, behöver namnskyddas.

En franskbrödbulle med kardemumma, smakar just som det. Matbröd. Även om man lägger på en klick mandelmassa och nyvispad grädde. Upplevelsen blev… originell. Ingen jag känner har nånsin föreslagit mandelmassa som smörgåspålägg, och jag förstår varför. Det… gör sig inte. Kanske är det en vanesak. Kanske förstår jag att uppskatta det bättre om jag tränar varje år. Eller…nä. Måste man ha socker på sin macka tar jag hellre de kända varianterna marmelad eller chokladkräm. Och jag lärde mig äta vegemite i Australien; med ost, och bara en pyttegnutt vegemite är det samma effekt som den lilla kaviaren eller saltet på ägget, för er som ätit ägg.

Men nästa år köper jag inte semmelfranskan igen. Om de inte byter namn på den till just detta så man vet vad man väljer! 😉

Och jag TROR det kan vara dem jag hittade här vilket jag inte tycker är så himla illa; kackerlackorna är i städer, och definitivt där det finns mat, men jag funderar på om de kanske vill veta hur man bakar bullar med bulldeg? Jag är utan jobb… Konsult i livsmedelsbranschen kanske?

mars 20, 2009. Uncategorized. 4 kommentarer.

« Föregående sidaNästa sida »